Het Stenen Archief - Only completed research

[50632]

(198)010
5
Bromet
Hermanus Leonardus
Hirtz z.v. Leib
Sara Isaac Nunes Henriques
Levie Hartog Bromet & Channa N.N.
circa 1725
Amsterdam
04-12-1812
2 Tevet 5573 (zie opm)
Amsterdam
Overveen
03-12-1812 // 3Tevet 5573
D W E G heer
Hermanus Leonardus
Bromet
OBiit den 2den Tebeth
anno 5573
D W E G = Den Weledelgestrenge heer
Obiit = hij overleed (Latijn)
הוד
והדר פעלו וצדקתו עומדת לעד(1 
פ״נ
יועץ נגיד ומצוה דורש טוב
לעמו (2) כ״ה הירץ בן כ״ה ליב
בראמעט מיסד ופו״מ דק״ק
עדת ישורון
נפטר בש״ט ליל ש״ק ב׳ טבת
ונקבר יום א׳ ג׳ טבת בשנת
זו קנית (3
לפ״ק
ת נ צ ב ה
(1) תהלים פרק קיא פסוק ג
(2) אסתר י ג 
(3) שנת זו קנית בגמ' שנת תקע״ג
Pracht
en luister is zijn handelen en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand (1)
raadgever leider en opdrachtgever die het goede zoekt
voor zijn volk (2) de ge'eerde heer Hirtz zoon van de ge'eerde heer Leib 
Bromet, oprichter en bestuurder en leider van de heilige gemeente
ADAT JESHURUN (3)
Hij overleed in goede naam in de avond van de Heilige Shabbat 2 Tevet (4)
en werd begraven op zondag 3 tevet van het jaar
Dit hebt U verworven (5) 
T.N.Ts.B.H. Moge zijn ziel gebundeld wordenin de bundel van het eeuwige leven

(1) Psalm 111:3

(2) Esther 10:3

(3)  ADAT JESHURUN = gemeente Jeshurun (een naam voor het Joodse volk) zie Deut. 32:15, 33:5 en 33:26

(4)-Overleden op vrijdagavond  04-12-1812, nadat de Shabbath, na  zonsondergang,  de Joodse datum 2 Tevet 5573, al begonnen was.

(5) Ex. 15:16 De getalwaarde van de Hebreeuwse letters van deze woorden is 573, het jaar van overlijden [5]573.
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Levie Hartog Hirts Bromet
[Bron:-Family Search]
Overlijdensakte
Uur van overlijden zes uur 's avonds
(image 150 uit 313)
2020/11/05
bnnch