Het Stenen Archief - Only completed research

[50633]

(198)011
3
Joels (Joel)-Joles
Samuel
Samuel z.v. Joel ben Zimle Levie
Stijntje Sjeinche Jacob Judel Rofe(Schoontje Judels)
Joel Simon Zimle Joles-ha-Levi & Vrouwtje Freidche Jacob Wijnschenk
14-02-1764
11 Adar I 5524
Amsterdam
05-05-1811
8 Iyar 5571
Amsterdam
Overveen
08-05-1811//11 Iyar 5571
Samuel Ioels
Obiit den 8 Ijar
Begraven
Den 11 Ijar 5571
Obiit = hij overleed (Latijn)
ושמואל מת ויספדו לו (1
פ"נ
כ"ה שמואל לוי יאליס
פו"מ דק"ק עדת ישורון
נפטר יום ה' ח' אייר
ונקבר ביום א' י"א אייר
תקע"א לפ"ק
ת נ צ ב ה 
(1) שמואל א כח ג

Toen stierf Samuel en men treurde over hem (1) 
Hier rust
de ge'eerde heer Shmu'el Levi Joles(Jolis)
bestuurder en leider van de heilige gemeente "Adat Jeshurun"
hij overleed op donderdag 8 Iyar
en werd begraven op zondag 11 Iyar
5571
T.N.Ts.B.H.
(1) 1 Samuel 28:3
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Samuel Joel Joles-halevi

Volledige overlijdensdatum en begrafenisdatum vlg. de steen.
Hij was de echtgenoot van (198)064 in eerste huwelijk en de vader van (198)057 (zijn vierde kind)

Betr. de familienaam Joles of Joles wees het onderzoek nog uit:-
De weduwe Stijntje nam in 1812 de familienaam Joles aan. En bij het huwelijk van dochter Mariana Joles te Haarlem op 16 Mrt 1825 met Simon Bromet heet zij zodanig. In de bijlagen van dat huwelijk is een copie van die naamaanname (van Joles), en ook een uittreksel van de begr. registratie van haar vader te Overveen waarin hij Samuel Joel Levie Jolas[!] heet.
2020/11/05
bnnch