Het Stenen Archief - Only completed research

[50644]

(198)022
4
Graanboom
Juda
Yehuda z.v. Yisrael
Graanboom
Mietje Michela Joseph Cohen
Israel Isaac Graanboom en Judith Jetche Juda Levie
22-03-1797
24 Adar 5557
Amsterdam
05-05-1856
30 Nissan 5616
Amsterdam
Overveen
Geen Nederlandse tekst
יהודה יעלה (1
יוצא ירך חכמים  
הלך גם הוא בתמים
וחי לא כביר ימים (2)
דבקה רוחו אל קונו
הכין במרום מעונו
ה"ה כ' יהודה
בן מו"ה ישראל
גראהנבאהם נ"ע
מת יום ב' א' דר"ח אייר
שנת התרט"ז לב"ע
ת נ צ ב ה
שופטים א ב (1) 
האות הראשונה בשורות 2-6 לפי שמו יהודה
(2) לפי איוב ט"ו י

Laat Yehuda optrekken (hier bedoeld opstijgen)(1)
Voortgekomen uit de lendenen van wijzen 
ging ook hij in ingetogenheid
en leefde niet geweldig veel dagen (3)
zijn geest was gehecht aan zijn Schepper (4)
bereidde hij zich in de hemel zijn woning
dat is de heer de ge'eerde Yehuda
zoon van de leraar de rabbijn Yisrael
Graanboom moge hij in Eden rusten
hij stierf op maandag de eerste dag van  Rosh Chodesh  (de Nieuwemaansdagen)  van Iyar
van het jaar
5616 na de schepping van de wereld
T.N.Ts.B.H.


(1) Richteren 1 2
(2) Zie aanvang van het boek Exodus.
(3) naar Job 15:10
(4) Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk "koper". Hier wordt bedoeld God die de Schepper en daarmee de Eigenaar is van alles dat Hij schiep.   
[Bron:-Akevoth Archief-DB van Askenazisch Amsterdam in de 18e eeuw]
Geboorte:-
Gezinspagina Juda Israel Graanboom

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
De originele overlijdensakte kon niet worden opgespoord.
Hij staat echter genoteerd in de eenjarige tafel van overleden in 1856-
met aktedatum 06-05-1856-Reg.3-fol. 75. 
false
2020/11/06
bnnch