Het Stenen Archief - Only completed research

[50653]

(198)032
5
Polak
Anna
Netta Feigele d.v. Ya'acov
Visser
Ernst Lodewijk Visser
Jacob Polak & Rosette de Beer
12-02-1849
20 Shevat 5609
Utrecht
05-06-1926
23 Sivan 5686
's- Gravenhage
Overveen
08-06-1926//26 Sivan 5686
Hier Rust
ANNA POLAK
Weduwe van
ERNST LODEWIJK VISSER
Geb. te Utrecht 12 Februari 5609
Overl. te 's Gravenhage 5 Juni 5686
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון (1
ציון לנפש
מ' נאטא פעגלה בת כ' יעקב פאלאק
אלמנת כ' אפרים פיססער
הלכה לעולמה ש"ק כ"ג סיון תרפ"ו לפ"ק
ושם אמה רחל
ת נ צ ב ה  
(1) משלי לא כ
Haar hand strekte zij uit naar de arme en reikte de behoeftige haar hand (1)
Een gedenkteken
mevrouw Netta Feigele dochter van de ge'eerde Ja'acov Polak
weduwe van de ge'eerde Efraim Visser
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de Heilige Shabbat 23 Sivan 5686
T.N.Ts.B.H.

1)-Spreuken 31:20
[Bron:-Delpher-Nieuwe Rotterdamse Courant-08-06-1926
begrafenis:-
Overlijdensadvertentie (de advertentie geeft niet de overlijdensdatum aan, welke is overgenomen van de steen)
[Bron:-Personen-Haags Gemeentearchief
Overlijden:-
Akte #1765 Den Haag 07-06-1926
Uur van overlijden namiddag half tien.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #209 Utrecht 13-02-1849
(De scan van de geboorteakte is niet leesbaar en uur van geboorte kon niet worden ontcijferd)
Echtgenote van (198)031

Moeder van (198)026

Huwelijk:- Akte #14 Amersfoort 07-04-1869
2020/07/23
bnnch