Het Stenen Archief - Only completed research

[50656]

(198)035a
5
Wertheim
Carel Abraham
Kalman z.v. Avraham
Abraham Carel Wertheim & Rosalie Maria Wertheim
12-03-1859
7 Adar II 5619
Amsterdam
06-11-1868
22 Cheshvan 5629
Amsterdam
Overveen
Carel Abraham [en Dina Elisabeth Wertheim]
Overleden
22 Cheswan//7 November 5629
Z.R.H.A. 
 
Gedeelte van een dubbelgraf met zuster.

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו (1)
דמעה כנחל – ופני אבות קדרת
ילדי שעשועים מחיקם    לקחת
נעימים במעשה ומליהם  מתקו
הה ! ממעט  חיו מחיים   נגזרו

דינה בילא                      קלמן
נפטרה יום ג' ח"י חשון       נפטר ש"ק כ"ב בו
                         שנת תרכ"ט לפ"ק
                               ת נ צ ב ה
                 ילדי הגביר כ' אברהם ווערטהיים
                           ושם אמן רייצכא

(1) שמואל ב א כג
שמם דינה וקלמן באותיות גדולות בשורות 2-5 
De beminden en lieflijken waren in hun leven en in hun dood niet gescheiden (1)
Traan als een beek –en het aangezicht der ouders versomberde Gij
Speelse kinderen  nam U van hun schoot
Zo aangenaam in hetgeen zij deden, hun woorden zo zoet,
ach ach ! zij leefden nauwelijks en
van het leven werden zij afgesneden

DINA BEILA                                   KALMAN
overleed dinsdag 18 cheshvan           overleed op de Heilige Shabbat de
                                                           22edaarvan
                                        van het jaar 5629
                                             T.N.Ts.B.H.
Kinderen van de notabele de ge'eerde Avraham Wertheim
en de naam van hun moeder was Reische
(1) 2 Samuel 1:23
De dikgedrukte letters in regels 2-5 volgens hun namen Dina en Kalman
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Amsterdam 15-03-1859
Uur van geboorte namiddag negen uur.
(Het uur van geboorte was na zonsondergang op de 12e, en dus vlg. de Joodse kalender reeds de nieuwe dag 7 Adar II 5619(de 13e)
(image 462 uit 572)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam  07-11-1868
Uur van overlijden namiddag 10 uur
(Het uur van overlijden was na zonsondergang op de 6e, en dus vlg. de Joodse kalender reeds de nieuwe dag 722 Cheshvan 5629 (de 7e)
(image 95 uit 307)
kinderen van (198)033 en (198)034
broer van (198)035b
2020/11/08
bnnch