Het Stenen Archief - Only completed research

[50664]

(198)042
4
Embden, van
Jochem Jochanan Benjamin
Jochanan z.v. Benjamin ha-Levi
Benjamin Jochem van Embden & Betje Perla Kalman Davids Hamburger
30-05-1802
28 Iyar 5562
Amsterdam
28-01-1816
27 Tevet 5576
Amsterdam
Overveen
30-01-1816 // 29 Tevet 5576

Geen Nederlandse tekst

פ"נ
הבח' יוחנן
בן כ' בנימין הלוי
עמבדן
 נפטר ביום א'  כ"ז
טבת ונקבר ביום 
ג' ער"ח שבט
תקע"ו לפ"ק
ת מ ך
Hier Rust
de ongetrouwde jongeman Jochanan
zoon van de ge'eerde Benjamin
Embden
hij overleed op zondag 27
Tevet en werd begraven 
op disndag de dag voor het Nieuwemaansfeest van Shevat 
5576
Moge hij in ere rusten


[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Benjamin Jochem v.Emden Levie-Rofe

kleinzoon van (198)040 en (198)043
Hij was de zoon (198)051
2020/08/12
bnnch