Het Stenen Archief - Only completed research

[50665]

(198)043
5
Embden,van
Jochem Jochanan Benjamin
Jochanan z.v. Benjamin ha-Levi
Sara Jacob Kosman Benedictus
Benjamin Alexander Ziskind van Emden & Ester Hitsele Jochem Jochanan Alexander
circa 1741
Amsterdam
02-08-1826
28 Tammoez 5586
Amsterdam
Overveen
04-08-1826 // 1 Av 5586
JOACHIM van EMBDEN
Med. Doctor
Obiit 28 Tammoes
Ao Mundi 
5586

De kan bovenaan de steen - een kan met/zonderwaterstraal. Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. wordende handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor deLevieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.

Obiit (Latijn) = overleden

Ao Mundi = sinds het ontstaan van de Wereld.

מצבת קבורת (1 
פו"מ כ"ה יוחנן לוי רופא
בן כ' בנימין לוי עמבדן
זצ"ל נפטר ביום ד' כ"ח תמוז
ונקבר עש"ק ר"ח אב 
התקפ"ו לפ"ג
והיו ימיו שמונים וחמש וחצי שנה
ת מ ך
(1) בראשית לה כ
Een gedenksteen op het graf van (1)
de bestuurder en leider de ge'eerde heer Jochanan ha-Levi geneesheer
zoon van de ge'eerde Benjamin ha-Levi Embden
zijn aandenken zij tot zegen, hij overleed op woensdag 28 Tammoez
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) de Nieuwemaandag van Av 
5586 volgens de grote telling
en zijn levensdagen waren 85,5 jaar oud
Moge hij in ere rusten
(1) Gen 35:20
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Benjamin Jochem v.Emden Levie-Rofe
(De spelling van de familienaam hier wijkt af van de spelling van Embden, zowel op de steen als op de steen van zijn dochtrt (198)048
en op zijn overlijdensakte).

Uur van overlijden 8 uur 's avonds
[Bron:-Family Search-overlijdensakte Amsterdam 03-08-1826]
(image 85 uit 422)
Echtgenoot van (198)040 
grootvader van (198)042 en  vader van (198)0482020/08/09
bnnch