Het Stenen Archief - Only completed research

[50669]

(198)047
3
IJsen-Ysen(Yssen) ,van
Abraham Meyer
Avraham z.v. Meyer
Judith(Judic) Jettele Nathan Levie
circa 1754
Colmar in de Elzas
21-04-1829
18 Nissan 5589
Amsterdam
Overveen
22-04-1829 // 19 Nissan 5589
ABRAHAM MEYER
van YSEN
Obeit den 18de Nissan
Ao Mo 5589
איתן מושביך ושים בסלע קנך (1)
מות! מות!
איך בחרונך בחלוננו עלית
ליקח ממנו – אברהם אבינו
בעל מאשתו מנכדיו הפרדת
יתומות קטנות אשר נזונות ממנו
ואולם בו פגעת – אך לא בנשמתו
כי היא תעלה ויש שכר לפעולתו
ואברהם בן חמש ושבעים שנה בצאתו(2)
ה"ה הישיש כמ"ר (3) אברהם בן כ'
מאיר פאן אייסן ז"ל
הלך לעולמו ביום ג' ב' דחול המועד
פסח ונקבר למחרתו יום ד
שנת תקפ"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) במדבר כד כא
(2) בראשית יב ד
(3)  כמ"ר = כבוד מעלתו רבי

Stevig staat uw woning, gevestigd op de rotsen is uw nest (1)
Dood! Dood!
Hoe in uw gramschap door ons raam steeg u op
om van ons te nemen – Avraham onze vader (2)
echtgenoot van zijn vrouw van zijn kleinkinderen hebt U
gescheiden
kleine wezen die door hem gevoed werden
weliswaar hem hebt U getroffen – maar niet zijn ziel,
want zij zal opstijgen en er is loon voor zijn daden
en Avraham was 75 jaar  bij zijn heengaan(3)
dit is de oude de ge'eerde hoogverheven  heer Araham zoon van de ge'eerde Meyer van Ysen (Yssen) zijn nagedachtenis zij tot zegen
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op dinsdag de 2e tussendag van
Pesach (4) en werd op de volgende dag woensdag begraven
in  het jaar 5589
T.N.Ts.B.H.

(1) Num. 24:21
(2) Aartsvader Abraham wordt in de rabbijnse en latere literatuur vaak "Abraham onze vader" genoemd.
(3) Gen. 12:4
(4) Pesach, het Joodse Paasfeest duurt 8 dagen 15-22 Nissan. De dagen 1,2,7,8 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc. en de dagen 3-6 zijn tussendagen waarop een deel van de werkzaamheden wel verricht mag worden. Ook in de gebeden in de synagoge is dit merkbaar.

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Abraham Meyer v.Ijssen Ijzerman Elzus

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 21-04-1829 
Uur van overlijden 1 uur 's nachts
(image 162 uit 416)

Voor de geboortegegevens is de overlijdensake gevolgd, alwaar deze afwijken van de Ashkenazische DB.
1)-Geboren te Colmar in de Elzas en niet Amsterdam.
2)-75 jaar bij overlijden, dus geboren circa 1754 en niet circa 1756.

Familienaam aldaar gespeld van IJsen.
Hij was de vader van (198)054
2020/11/08
bnnch