Het Stenen Archief - Only completed research

[50673]

(198)051
4
Davids Hamburger
Betje Perla Kalman
Perla d.v. Kalman
van Emden(Embden) [van Emden Levie-Rofe]
Benjamin Jochem van Emden(Embden)
Kalman Wolf Davids Hamburger & Marianne Mirjam Benjamin van Emden -Levie
circa 1771
Cheshvan 5531(zie opm.)
Amsterdam
10-01-1832
9 Shevat 5592 (zie opm)
Amsterdam
Overveen
Geen Nederlandse tekst


פ"ט
פערלה אלמנת כ"ה
בנימין לוי עמבדן
נפטרת ט' שבט 
תקצ"ב לפ"ק
ת מ כ 

Hier is geborgen
Perla weduwe van de ge'eerde heer
Benjamin Levi Embden 
zij overleed 9 Shevat 
5592
Moge zij in ere rusten 

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Benjamin Jochem v.Emden Levie-Rofe

(het in deze bron gegeven burgerlijk geboortejaar 1771 komt niet geheel overeen met de aldaar genoemde Hebreeuwse:-Cheshvan 5531.
Cheshvan 5531 is oct-nov 1770)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 11-01-1832
Uur van overlijden zeven uur 's avonds
a)-Haar naam op deze akte is Betje Calmer Davids
b)-Ook hier is de naam van haar echtgenoot gespeld van Embden en niet van Emden(als op de steen).
c)-Het uur van overlijden was na zonsondergang en de Joodse dag van overlijden is daarom die van de volgende nieuwe dag-9 Shevat 5592.

Zij was de moeder van (198)042.
2020/11/09
bnnch