Het Stenen Archief - Only completed research

[50674]

(198)052
4
Salomo
Hermanus Hirts Salomon
Hirts z.v. Shlomo
Bruintje Fraadche Kalman Davids
Salomon Shlomo Samuel Zanwil Schneider & Anna Hanna Hartog Hirts
circa 1778(zie opm.)
Amsterdam
14-08-1845 (zie opm)
11 Av 5605
Amsterdam
Overveen
Hier ligt
HERMANUS SALOMO
Obiit 14 (verm.) augustus
5606

De datum van overlijden in de Hebreeuwse tekst is
donderdag 11 menachem [av]5605 = 14-08-1845 en dus niet 5606 = 1846
פ"נ
כ' הירץ בן כ' שלמה
סאלאמא
נפטר יום ה' י"א מנחם
תר"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה  
Hier Rust
de ge'eerde Hirtz zoon van de ge'eerde Shlomo
Salomo
hij overleed op donderdag 11 menachem [av]
5605
T.N.Ts.B.H.

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Hermanus Hirts Salomon Salomo Sjeinjubelier

Het burgerlijke geboortejaar 1778 komt in deze bron niet overeen met de Hebreeuwse geboortedata:-4 Teveth 5540=jan 1780.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 16-08-1845
uur van overlijden namiddag [niet duidelijk leesbaar-verm. halftien]
(Image 6 uit 406)
De namen in deze akte zijn Hermanus Salomo en van zijn echtgenote Brunette Calmer Davids.
vader van (198)050 en Bio
echtgenoot van (198)061

Biografisch gegeven:-
[Bron:-googlebooks-Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks.April 1799.]
Op 4 April 1799 werd een request van hem gelezen waarin hij verzocht om alle burgers van het "Mosaische Geloof te Amsterdam" welke in het gepasseerde jaar geregisteerd werden, in te lijven in de Bataafse Gewapende Burgerwacht.Dit request werd "in originali" doorgestuurd naar het UItvoerend Bewind, om hierover te disponeren.


Voor interessant feit over deze man in besluiten 1e Kamer 1799 zie 
https://books.google.co.il/books?id=eQ5ZAAAAcAAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq=hermanus+salomo&source=bl&ots=aMs4Yq273G&sig=ACfU3U02PMlhzlil4oMuYbN3E_ciQouSYg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiEwYSCq-XpAhWJxqQKHZ5aC4QQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=hermanus%20salomo&f=false
2020/08/13
bnnch