Het Stenen Archief - Only completed research

[50676]

(198)054
4
IJssen, van
Meyer Abraham
Meier z.v. Avraham
Alida Adelaide Edil Brands
Abraham Meyer van IJssen & Judith Jettele Nathan
8-03-1791
2 Adar II 5551
Amsterdam
19-07-1842
13 Av 5602 (zie opm)
Amsterdam
Overveen
21-07-1842 // 14 Av 5602
Hier ligt
de weled. heer
MEIJER ABRm. van IJsen
obiit 13 menachem 
a.m. 5602
obiit - hij overleed (Latijn)
a.m.-Anno Mundi-het jaar der Wereld.

De officiele spelling is van IJssen en niet zoals op de steen staat.
לרם מקומך איתן , אהה
עתה קראוך אסון
פ"נ
ראש משפחה   השבית אנחה
חסד גמל על עני חמל(1
ה"ה הגביר מאיר
בן כ' אברהם
פאן אייסן
נפטר
אור ליום ד' י"ג מנחם ונקבר י"ד בו
שנת במישרים (2) לפ"ק
ת מ כ
(1) איכה ב ב ועוד 
(2) תהלים צח ט 
במישרים  בגמ' תר"ב = 602[5
In het Hierboven is uw plaats standvast, ach !
nu bent u (daar naartoe) geroepen, een ramp,
Hier Rust
Een familiehoofd- hij stilde zuchten: deed liefdadigheid, over [de] arme ontfermde hij zich
dat is de heer de notabele  Meier
zoon van de ge'eerde Avraham
van IJsen
hij overleed aan de vooravond van woensdag 13 menachem (2) en werd begraven op de 14e daarvan  
van het jaar "BEMESHARIM" [5]602 (3)
Moge hij in ere rusten 
(1) Overleden op dinsdagdagavond 19-07-1842, de vooravond van   de Joodse datum 13 menachem [av] 5602 .2) Psalm 98:9 
De getalwaarde van de letters van dit Hebreeuwse woord is 602, het jaar van overlijden [5]602 
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Abraham Meyer v.Ijssen Ijzerman Elzus
Vijfde kind
(zijn brith was vlg. deze bron klaarblijkelijk verlaat, want 08-03-1791
was 2 Adar II 5551
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 20-07-1842
Uur van overlijden namiddag 7 uur
(Op de steen is de Joodse datum die van de volgende dag woensdag de 13e Av.Of dit uur van overlijden in dit jaargetijde inderdaad na zonsondergang was, en deze datum dus juist is, is niet verder onderzocht).
Op deze akte is de spelling van IJsen en de naam van de echtgenote Adelaide Sander Mozes Brans.

Hij was de zoon van (198)047

Huwelijksgegevens:-
Bruidegom Meijer van IJsen
Geboorteplaats Amsterdam
Leeftijd 22
Bruid Adeleida Brands
Geboorteplaats Amsterdam
Leeftijd 22
Vader van de bruidegom Abraham Meijer van IJsen
Moeder van de bruidegom Judic Nathan Levie
Vader van de bruid Sander Moses Brands
Moeder van de bruid Judic Philips
Datum
15-08-1813
Amsterdam
Aktenummer
Reg.2 fol. 162v
Registratiedatum 15-08-1813
Amsterdam

2020/11/09
bnnch