Het Stenen Archief - Only completed research

[50677]

(198)055
3
Welfling
Philip Salomon
Uri z.v. Zalman
Keetje Abraham van IJssen
circa 1772
Florsheim Duitsland
30-12-1838
13 Tevet 5599
Amsterdam
Overveen
01-01-1839 // 15 Tevet 5599
Hier rust wijlen 
De heer
Philip Salomon Welfling
Overl. 13 Tebeth
Ao. 5599


עד הגל הזה ועדה המצבה(1)

פ"נ
איש תמים ועניו נכבד לבריות
בבחרותו עמד לשרת בקדש
לשורר בתוך קהל ועדה
ובזקנותו הלך בדרך יושר
לחמו נתן מימיו נאמנים באושר
הקביל בסבר פנים יפות (2) וכבבת
עינו (3) היו בעלי אסופות 
ה"ה הגביר כ' אורי פיס
בן כ' זלמן וועלפלינג
מת בשיבה טובה (4) ביום א' י"ג טבת
ונקבר בשם טוב ביום ג' י"ה טבת (5)
שנת ה'תקצ"ט לפ"ג
ת ו ל ל ה (6)


(1) בראשית לא נב
(2) פרקי אבות א טו
(3) זכריה ב יב
(4) בראשית כה ח ועוד
(5) יוצא דופן שלא כתבו ט"ו
(6) תנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין, דנאיל יב יג
Getuige is deze steenhoop en getuige is de gedenksteen (1)
Hier Rust
Een ingetogen en bescheiden man ge'eerd door de medemens
in zijn jonge jaren stond hij [gereed] voor de Heilige dienst
om voor te zingen in de gemeente en de gemeenschap
en in zijn ouderdom ging hij de weg van rechtschapenheid
zijn brood gaf hij, en op zijn water was te vertrouwen (brood en water hier bedoeld als basis-ingredienten)
ontving [een ieder] met een vriendelijk gezicht(2) en zijn
oogappel (3) waren de eigenaren van verzamelingen (4)
dat was de heer de notabele de ge'eerde Uri Peis
zoon van de ge'eerde Zalman Welfling
hij stierf in goede grijsheid (5) op zondag 13 Tevet
en werd begraven in goede naam op dinsdag 15 Tevet 
van het jaar 5599 volgens de grote telling
Rust nu om uw lot tegemoet te zien aan het einde der dagen (6)
(1) Gen. 31:52
(2) Spreuken der Vaderen 1:15
(3) Zecharia 2:12
(4) volgens אסופות verzamelingen
Dit verwijst naar Prediker 12:11, waar בעלי אסופות de betekenis heeft van bezitters van verzamelingen (van judaica), wijsgerigen
(5) Gen. 25:8
(6) Daniel 12:13
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Philip Salomon Welfling

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 31-12-1838
Uur van overlijden voormiddag twee uur.
(image 368 uit 415)
Zijn echtgenote was de dochter van (198)054-tweede kind.
2020/11/10
bnnch