Het Stenen Archief - Only completed research

[50679]

(198)057
4
Joles
Jacob Samuel
Ja'acov z.v. Shmuel (ha-Levi)
Hanna de Jong
Samuel Joel Joles & Stijntje Sjeinche Jacob Judel(Schoontje Judels)
28-04-1806
10 Iyar 5566
Amsterdam
19-12-1867
22 Kislev 5628
Haarlem
Overveen
 Jb.S.JOLES
Geb. 27 April 
Overl 19 December 5628.
Zijne Asch Ruste in Vrede.
וישב יעקב בארץ מגורי אביו (1
ויכל יעקב לצוות את בניו 
ויאסף רגליו אל המטה (2
כ' יעקב בכ
שמואל יאלעס סג"ל (3
ויגוע ויאסף אל עמיו (4 
יום ה' כ"ב כסלו
תרכ"ה לפ"ק
ת מ כ
(1) בראשית לז א
(2) בראשית מט לג
(3) סג"ל = סגן לכוהנים
(4) בראשית מט לג המשך הפסוק


Jacob woonde in het land waar zijn vader zich had opgehouden (1)
Toen Jacob geeindigd had zijn zonen te gebieden 
trok hij zijn voeten in het bed (2) 
de geeerde Ja'acov zoon van de geeerde
Shmuel Joles Segal (3) 
hij verscheidde en werd tot zijn volkeren verzameld (4) 
op donderdag 22 kislev
5625 *
Moge hij in ere rusten
(1) Gen. 37:1
(2) Gen. 49:33
(3) Segal : de Hebreeuwse letters vormen de afkorting van “segan lacohanim” = assistent van de priesters [bij de dienst in de tempel] = een Leviet
(4) Gen. 49:33 vervolg van het vers 

De laatste letter ziet er uit als een hee(5) maar moet zijn een chet(8).

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Samuel Joel Joles-halevi
4e kind

Deze bron geeft als geboortedatum 28-04-1806.De steen geeft de 27ste.
Niet onmogelijk dat hij geboren werd in de avond van de 27ste na zonsondergang, waardoor de Joodse geboortedag reeds die van de volgende dag was op de 28ste.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #19-12 Haarlem 19-12-1867
Uur van overlijden elf uur voormiddag
echtgenoot van (198)093
Hij was de zoon (vierde kind) van (198)011 (198)064 in eerste huwelijk van haar.
Hij was de vader van (198)071, (198)104,(198)105 en (198)107

2020/11/09
bnnch