Het Stenen Archief - Only completed research

[50681]

(198)059
4
Wertheim
Carel
Kalman z.v. Ya'acov
Dientje(Dina) van Minden
Jacob Wertheim & Roosje Samuel Marcus
10-11-1798
2 Kislev 5559
Amsterdam
06-02-1864
29 Shevat 5624
Amsterdam
Overveen
09-02-1864 // 2 Adar I 5624
Hier Rust
CAREL WERTHEIM
Overleden 6 Februarij
5624 
מצבת קברת (1
איש ישר
כ' קלמן בן כ' יעקב ווערטהיים ז"ל
מת ליל ש"ק כ"ט שבט
ונקבר יום ג' ב' אדר א
שנת תרכ"ד לפ"ק
ת מ כ 
(1) בראשית לה כ
ליל ש"ק אינו נכון במציאות בה נפטר ב-12 בצהריים
וצריך היה לכתוב עש"ק
De gedenksteen op het graf van (1)
een rechtschapen man
de ge'eerde Kalman zoon van de ge'eerde Ja'acov Wertheim zijn nagenachtenis zij tot zegen
hij stierf op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) 29 Shevat 
en werd begraven op dinsdag 2 Adar I
van het jaar 5624
Moge hij in ere rusten 
(1) Gen. 35:20

In de Hebreeuwse tekst staat overleden in de avond (of nacht) van de Heilige Shabbath, hetgeen vlg. het uur van overlijden-12 uur in de middag-niet juist is.
Juist was geweest te schrijven de vooravond van de Heilige Shabbath עש"ק hetgeen de gebruikelijke term voor vrijdag is.

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Jacob Salomon Kalman Wertheim
2e kind
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 08-02-1864
Uur van overlijden middags twaalf uur.
(image 311 uit 556)

Echtgenoot van (198)058
Vader van (198)034 en  (198)082 en (198)091
Hij was de zoon van (198)062 & (198)065
Hij was de broer van (198)083 & (198)086

Huwelijk:-

Akte #11 Wageningen 01-10-1831

2020/09/13
bnnch