Het Stenen Archief - Only completed research

[50682]

(198)060
4
Alexanders
Carel Joachim
Kalman z.v. Jochanan
Alexanders
Joachim Jochanan Salomon Alexandersz & Elsje Salomon Barends
07-02-1819
12 Shevat 5579
Amsterdam
27-10-1861
23 Cheshvan 5622
Amsterdam
Overveen
CAREL JOACHIM
ALEXANDERS
Overleden den 27 October 5622.

פ"נ
הב"ח
קלמן בן כ' יוחנן רענז
מת כ"ג חשון תרכ"ב
ת מ כ 
Hier rust
de ongehuwde man 
Kalman zoon van de ge'eerde Jochanan Reens *
hij stierf 23 Cheshvan 5622
Moge hij in ere rusten
*-Ook de bron:-
Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Joachim Jochanan Salomon Alexandersz & Elsje Salomon, wordt de naam Reens niet vermeld t; echter in de eerdere generatie komt die naam - als Renz - in conjunctie met Alexandersz constant voor. Renz was de naam waaronder de familie bekend stond onder de Joden; Alexandersz was de aangenomen burgerlijke naam van deze tak (van de uitgebreide familie) in 1812.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Militieregisters met Carel Joachim Alexanders
Alfabetische namenlijsten van de ingeschrevenen
Reg.datum 1838-boek 1838-aa-lam

[Bron:-Family Search]
Akte Amsterdam 08-02-1819
Uur van geboorte 's nachts 1 uur
(image 105 uit 415)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Familieadvertenties met Carel Joachim Alexanders
Registratienummer VFADNL004499-8
Registratiedatum 27-10-1861
Overlijdensadvertentie

[Bron:-Family Search]
Akte Amsterdam 28-10-1861
Uur van overlijden voormiddag 8 uur
(image 33 uit 240)
2020/11/10
bnnch