Het Stenen Archief - Only completed research

[50684]

(198)062
5
Marcus(Wagene)
Roosje Reitsche Samuel
Reitz d.v. Shmuel
Wertheim
Jacob Salomon Kalman Wertheim
Samuel Jonas Marcus & Maria Mackum
29-05-1766
21 Sivan 5526(opm.)
Wageningen
09-02-1855
20 Shevat 5615 (zie opm)
Amsterdam
Overveen
12-02-1855//24 Shevat 5615//
Hier Rust
ROOSJE MARCUS
Wed. JACOB WERTHEIM
Overleden 9 Februari 5615.
vrijdag 09-02-1855 was 21 Shevat 5615 en niet 20 Shevat -dit is foutief op de steen.
פ"ט
אשת חיל (1) מרת
רייטץ בת כ' שמואל
מארקוס
אלמנת כ
יעקב ווערטהיים ז"ל
נפטרת עש"ק ך שבט
ונקברת יום ב' כ"ד בו
שנת התרט"ו לפ"ג
ת מ כ
 
(1) משלי לא י
Hier is geborgen
een flinke vrouw (1) mevrouw
Reitz dochter van de ge'eerde Shmu'el
Marcus
weduwe van de ge'eerde 
Ja'acov Wertheim zijn nagedachtenis zij tot zegen
zij overleed op de vooravond van de Heilige Shabbat(vrijdag) 20 Sshevat (2) en werd begraven op maandag de 24e daarvan
van het jaar 5615 volgens de grote telling
Moge zij in ere rusten 
(1) Spreuken 31:10
(2) vrijdag 09-02-1855 was 21 shevat 5615 en niet 20 shevat en dit is foutief op de steen in de Hebr. tekst.

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Jacob Salomon Kalman Wertheim
(Deze bron geeft 1854 als overlijdensjaar, terwijl dit in feite 1855 is).
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 09-02-1855
Uur van overlijden voormiddag 3 uur.
De naam op deze akte is Roosje Marcus
(image 356 uit 610)

Echtgenote van (198)065
Zij was de moeder van (198)059, (198)083, (198)086 en (198)073

Huwelijk:-
Akte DTB 759-Pag. 315 Amsterdam 11-05-1792
(Huwelijksintekeningen van de PUI.)

2020/09/03
bnnch