Het Stenen Archief - Only completed research

[50688]

(198)066
5
Jacobs Sheikeles
Eliazer Leizer Jacob
Leizer z.v. Ja'acov
Roosje Reizche Samuel Oudgenoeg
Jacob Jochem Jerucham Jacobs Sheikeles & Abigael Fegle Eliaser Leizer Sheikeles
06-03-1804
23 Adar 5564
Amsterdam
30-04-1850
19 Iyar 5610 (zie opm.)
Amsterdam
Overveen
02-05-1850 // 20 Iyar 5610

Geen Nederlandse tekst

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך (1
פ"נ
איש יקר רוח מגזע טוב
כ' לייזר בן פו"מ כ"ה
יעקב שייקליס
ווילנא
מת בשם טוב אור ליום ד' י"ט אייר ל"ד למספר בע  (2
ונקבר ביום כ' בו
שנת תר"י לפ"ק
ת נ צ ב ה
(1) מזמור קכ"ח ב
(2) ויקרא כג טו
Als u van de opbrengst uwer handen zal etent, dan bent u gelukkig en is het u wel te moede (1) 
Hier Rust
een man van dierbare geest van goede afkomt 
de ge'eerde Leizer zoon van de bestuurder en leider de ge'eerde  heer
Ja'acov Sheikeles
Vilna
hij stierf in goede naam aan de vooravond van woensdag 19 Iyar de 34ste van de Omertelling (2)  
van het jaar 5610 
T.N.Ts.B.H.
(1) Psalm 128:2
(2) Tussen Pesach (Joods Paasfeest) en Shavu'ot Wekenfeest worden 49 dagen geteld (zie Lev.  23:15)-de Omertijd.
Bij de bewerking is ontcijferd wat er leesbaar was (een gedeelte viel weg door het stempel).
Een suggestie is dat er voluit staat:-
למב"י, want zo noemden ze dat te dien tijde (למספר בני ישראל)

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Jacob Jochem Jerucham Jacobs Sheikeles
7e kind

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 01-05-1850
Uur van overlijden 8 uur namiddag.
Terwijl 30-04-1850 op een dinsdag was, was het het overlijden op dinsdagavond na zonsondergang, en dus reeds de nieuwe Joodse dag vlg. de Joodse kalender woensdag 19 Iyar.
Het was incidenteel de uitgaande avond van Lag Be'Omer
(image 14 uit 430)echtgenoot van (198)087
vader van (198)021, (198)070, (198)076,(198)080,(198)099 en (198)072.
zoon van (198)009 & (198)004
2020/11/11
bnnch