Het Stenen Archief - Only completed research

[50690]

(198)068
5
Speijer
Jacob Samuel
Ja'acov z.v. Shmu'el
Elisabeth Calisch
Samuel Jacob Speijer & Mientje Calmers Davids(Hamburger)
09-10-1812
3 Cheshvan 5573
Emden Duitsland
02-11-1849
17 Cheshvan 5610
Amsterdam
Overveen
04-11-1849 // 19 Cheshvan 5610
Hier Rust
JAKOB SAMUEL SPEIJER

פ"נ
כ' יעקב בן כ
שמואל שפייער
מת עש"ק י"ז חשון
ונקבר יום א' י"ט בו
תר"י לפ"ק
מ כ (1  
(1) מ כ = מנוחתו כבוד
Hier Rust
de ge'eerde Ya'acov zoon van 
de ge'eerde Shmu'el Speijer
hij overleed op de vooravond van  de Heilige Shabbat(vrijdag)  17 Cheshvan  
en werd begraven op zondag de 19e daarvan
van het jaar 5610
Zijn rust zij in ere

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 03-11-1849
Uur van overlijden voormiddag 2 uur
(image 347 uit 552)

[Bron]-Geboorte:-
Huw.Bijl. van zijn huwelijk op 17 Aug 1848 (reg. 3, fol. 186v)
echtgenoot van (198)067

De gezinspagina van zijn ouders-Samuel Jacob Speyer & Mietje Mindele Kalman Davids Hamburger-
in de dB van Ashkenazi Amsterdam in the 18th century in de Akevoth Archives geeft uitsluitend
gegevens van deze twee aan, maar geen verdere details betr. kinderen.

[Bron:-Family Search]
Huw.akte Amsterdam 17-08-1848
Bruidegom geboren te Emden -35 jr.
(image 193 uit 210)
2020/11/11
bnnch