Het Stenen Archief - Only completed research

[50691]

(198)069
4
Lioni
Sara (Saartje) Joseph
Sara d.v. Joseph
Jacobs Sheikeles(Jacobs)
Eduard Nachman Jacob Jacobs Sheikeles(Eduard Jacobs)
Joseph Levie Lion Lioni & Rebecca Sophia Tsipora Samuel Danhuijsen
05-01-1810
29 Tevet 5570
Amsterdam
15-02-1847
29 Shevat 5607
Amsterdam
Overveen
17-02-1847 // 1 Adar 5607
Geen Nederlandse tekst
באה שמשה בעד יומם (1
שכרה רב חלף צדקותיה
רדפה צדקה כל ימיה
החבצלת נקפטה עודה באביה (2
ה"ה מרת שרה בת כ
יוסף ליאני ז"ל אשת כ' נחמן בן פו"מ
כ"ה יעקב שייקליס ז"ל
מתה ביום ב' כ"ט שבט ונקברה ביום 
ב' דר"ח אדר שנת תר"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה 
(1) ירמיהו טו ט
(2) איוב ח יב 
 
Haar zon is ondergegaan terwijl het nog dag was (1)
Haar loon is hoog, tegenprestatie voor haar weldaden
Zij jaagde als haar levensdagen liefdadigheid na
De lelie werd  geplukt terwijl zij nog ontluikend was; 
dat is de vrouw mevrouw Sara dochter van de ge'eerde
Joseph Lioni zijn nagedachtenis zij tot zegen, 
vrouw van de ge'eerde Nachman zoon van de bestuurder en leider
de ge'eerde heer Ya'acov Sheikeles zijn nagedachtenis zij tot zegen
zij stierf op maandag 29 Shevat en werd begraven op de 
2e dag van het Nieuwemaansfeeest van Adar van het jaar 5607
T.N.Ts.B.H.
 

(1) Jeremia 15:9
(2) Job 8:12
Om te voldoen aan de rijnvorm, is in deze strofe een (overbodige) yoed toegevoegd, wat niet in de oorspronkelijke tekst voorkomt en leidt tot een wat verwrongen Hebreeuws. 
De Hebreeuwse beginletters van regels 2-4 vormen haar naam Sara 
Deze regels zijn ook op rijm.

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Joseph Levie Lion Lioni
3e kind

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Amsterdam 16-02-1847
Uur van overlijden zeven uur namiddag.
Haar naam op de akte is Saartje Joseph en die van haar echtgenoot Eduard Jacobs.
(Het zou mogelijk kunnen zijn dat haar uur van overlijden in dit jaargetijde na zonsondergang viel.In dat geval is de Joodse overl.datum fout en moet dan zijn 30 Shevath).
(image 504 uit 614)

echtgenote van (198)006
moeder van (198)094 & (198)072
2020/11/12
bnnch