Het Stenen Archief - Only completed research

[50693]

(198)071
5
Joles
Levie
Yehuda z.v. Ya'acov
Marianna(Maria Anna) Keiser
Jacob Joles & Hanna de Jong
23-09-1845
21 Elloel 5605
Haarlem
22-06-1898
2 Tammoez 5658
Haarlem
Overveen
Hier Rust
Het stoffelijk overschot van
L.J. Joles
Overl. 2 Tammoez//22 Juni 5658

Z. R. Z. A

Z.R.Z.A. = Zalig Ruste Zijne Assche

ויאמר ד' יהודה יעלה (1
פ"נ 
כ' יהודה בן כ' יעקב סג"ל (2
ושם אמו הנא
נפטר יום ד' ב' תמוז
תרנ"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה  
(1) שופטים א ב
(2) סג"ל = סגן לכוהנים
Toen zei de Eeuwige laat Juda optrekken (hier opstijgen) (1)
Hier Rust
de ge'eerde Yehuda zoon van de de ge'eerde Ya'acov Segal (2)
en de naam van zijn moeder was Hanna
hij overleed op woensdag 2 tammoez 
5658
T.N.Ts.B.H.


(1) Richteren 1:2
(2)  Segal: de Hebreeuwse letters vormen de afkorting van “segan la-cohanim” = assistent van de priesters [bij de dienst in de tempel] = een Leviet
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #24-09 Haarlem 24-09-1845-inv.nr. 11845
Uur van geboorte twaalf uur 's middags
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #469 Haarlem 23-06-1898
Uur van overlijden namiddag 8 uur
(image 499 uit 1433)

Echtgenoot van (198)092

Zoon van (198)057 & (198)093

Broer van (198)104,(198)105 & (198)107

Huwelijk:-

Akte #24 Eindhoven 15-12-1875

2020/09/26
bnnch