Het Stenen Archief - Only completed research

[50697]

(198)075
3
Benedictus
Fietje
Gella d.v. Shmu'eel
Frenkel
Samuel Levie Frenkel
Salomon Benedictus & Judith Abraham Daniels
12-09-1817
2 Tishri 5578
Rotterdam
10-07-1888
2 Av 5648(zie opm.)
Amsterdam
Overveen
Hier Rust
FIETJE FRENKEL
BENEDICTUS
Overleden 3 Av //10 Juli 5648 

Z.R.H.A

Z.R.H.A. = Zalig Ruste Hare Assche


פה טמונה
אשה יקרה ונכבדה
מ' געלא
אלמנת
כ' שמואל פרענקל
ושם אמה פעגלא
הלכה לעולמה יום ג' ב אב
תרמ"ח לפ"ק
ת'מ'כ

Hier is geborgen
een dierbare en eerwaardige vrouw
mevr. Gella
weduwe van
de ge'eerde Shmu'eel Frenkel
en haar moeders naam was Fegele
zij ging naar haar Eeuwige wereld op dinsdag 2 Ab
5648
moge zij in ere rusten

 [Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-

Akte #1817.1561 Rotterdam 12-09-1817

Uur van geboorte 's nachts twee uur.

Overlijden:-

Haar overlijdensakte noch haar registratie in de tafels kon worden opgespoord.Externe bronnen die opspoorbaar waren geven overlijdensdatum aan als onbekend.

Wat wel bekend is, is dat de aangifte was op 10 Juli, en ook het overlijden was op 10 Juli des voormiddags ten drie ure in het huis Nieuwe Heerengracht 59 van Fietje Benedictus, 70 jr.oud, geb. te Rotterdam, dochter van Salomon B. & Juditha Daniels

Voor de bewerking is de Hebreeuwse tekst aangehouden, die dinsdag 2 Av en niet 3 Av aangeeft.Dit geeft 10-07-1888 voor zonsondergang.

echtgenote van (198)007

haar huwelijk was te Amsterdam op 11 Maart 1847: Fietje Benedictus, onderwijzeres, geb. te Rotterdam, , 29 jr.oud, dochter van Salomon Benedictus, overleden en Juditha Daniels, wonende te Amsterdam, en Samuel Frenkel, bode bij de Israelietische Schoolcommissie, geb. te Amsterdam, 41 jr.oud, zoon van Levie Frenkel & Mariane Philip.

 Een opmerking dient geplaatst te worden bij haar  vrouwelijke naamgeving .
Gelle is in 't algemeen Clara/Catharina/Kaatje/Carolina, haar moedersnaam Fegele is in 't algemeen Sophia/Fietje/Fijtje, en hier is dat omgekeerd: Gelle =? Fietje, en Fegele =? Judith.
Uit  de DB van Ashkenazim in Amsterdam in het Akevoth Archief blijkt daarentegen, dat haar moeder is geboren te Amsterdam op 23 Sivan 5544 als Gittele bat Abraham ben Eli' N"M (Nijmegen); Nijmegen werd bij naamaanname Daniel of Daniels.
Ze overlijdt evenzo als Judith/Gittele op 26 Mrt 1857, en wordt op Muiderberg begraven op 29 Mrt, grafsteen (500)b30-124.
kinderen:

- Louis Frenkel, (198)077-geb. 1848; huwt te Amsterdam op 28 Oct 1873, diamantwerker - vader Samuel Frenkel is agent - met Rachel Salomons, uit Amsterdam, 21 jr.oud, dochter van David Philip Salomons & Sellie Coblentz.

- Josephine Frenkel, geb. 1850; huwt te Amsterdam op 28 Oct 1873, 23 jr.oud met Jacob Isaac v.Oestren, uit Amsterdam, 33 jr.oud, zoon van Isaac Mozes v.Oestren & Marianne Polak.

- Elizabeth Frenkel, geb. 1853, overleden te Bloemendaal op 16 Maart 1934, 80 jr.oud, weduwe; huwt op 15 Dec 1874 te Amsterdam, 21 jr.oud met Daniel Levie v.Ijzer, winkelier, uit Amsterdam, 27 jr.oud, zoon van Levie Daniel v.IJzer & Judik v.Gelder.

trouwen ouders te Rotterdam op 11 Sep 1808 - O.T. op 20 Aug 1808 - Salomon (Eliazer) Benedictus en Judith Daniels. Judith Daniels is begraven op Muiderberg B30,124 op 29 Maart 1857, 66 jr.oud, verval, wed. Salomon Benedictus, woonde Zwanenb.wal 241. Salomon Eliazer Benedictus is overleden te Amsterdam op 23 Aug 1826, 51 jr.oud, splitter in de loterij, geb. te Eindhoven, echtg. van Judithe Daniels, wonende Keizersgracht bij Weespertraat nr.72; hij was een zoon van Eliazer Benedictus (158)Rij2-006a.

kinderen van het ouderlijke paar, geboren te Rotterdam:

- Abraham Salomon Benedictus, geb. 1809; huwt te Amsterdam op 6 Oct 1836, diamantsnijder, 27 jr.oud met Naatje Berlin, uit Deventer, 22 jr.oud, dochter van Moses Salomon Berlin.

- Bernardus Benedictus, geb. 1811, begr. te Muiderberg C13,51 op 13 Jan 1877; huwt te Amsterdam op 3 Oct 1849, 38 jr.oud, diamantsnijder met Marianne Boas Berg, uit Amsterdam, 28 jr.oud.

- Eleazar Benedictus, geb. 13 Jul 1812, begr. te Muiderberg C13,115 op 2 Maart 1880; huwt te Amsterdam op 12 Mei 1857, commissionair, 44 jr.oud met Ester Daniels, uit Amsterdam, 21 jr.oud.

- Mozes Benedictus, 3 Aug 1813 - 24 Maart 1814, 7 mnd.oud

- Eduard Benedictus, geb. 6 Mei 1815, begr. te Muiderberg C2,87 op 17 Jun 1868, 53 jr.oud, beroerte, woonde O.Z.Achterburgwal 11; huwt 1) te Amsterdam op 30 Maart 1848, commissionair, 32 jr.oud met Grietje Scharp, uit Den Haag, 33 jr, dochter van Hijman Israel Scharp; huwt 2) te Amsterdam op 16 Mei 1855, 40 jr.oud met Rachel Moses Coopman, uit Amsterdam, 40 jr.oud; huwt 3) te Amsterdam op 1 Nov 1859, 44 jr.oud met Marianna Lemans, uit Amsterdam, 34 jr.oud.

- Frederika Benedictus, 9 Jul 1816 - 28 Oct 1816, 14 weken oud

- Fietje Benedictus, geb. 12 Sep 1817 - zie hierboven

- Carolina Benedictus, geb. 2 Jan 1819, begr. te Muiderberg B33,36 op 15 Jan 1860, 41 jr.oud, waterzucht, woonde Anthoniebreestr. 17

2020/11/13
bnnch