Het Stenen Archief - Only completed research

[5104]

(76)14
4
Keizer
Siemon
Shimon z.v. Menachem
Naatje Isaac Melkman
Manus Filip Keizer & Jeannette Israels
24-04-1799
19 Nissan 5559
Hasselt
30-12-1883
2 Tevet 5644
Hasselt
Hasselt
1-1-1884//3 Tevet 5644
HIER RUST HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN SIEMON MANUS KEIZER OVERL. 30 DECEMBER 1883 TE HASSELT
פ"נ איש זקן ושבע ימים איש תם וישר עבד אל באמת ובתמים אהב תורה מכבד נבונים פזר נתן לאביונים תנוח נפשו במרומים כ"ה שמעון בן רבי מנחם קיזער נפתר יום ב' ב' טבת ונקבר ביום ג' ג' בו תרמ"ד לפ"ק ת נ צ ב ה
נפתר צריך להכתב עם ט = נפטר ולא נפתר וזו טעות על המצבה
Hier rust Een man, oud en van het leven verzadigd (1) Een man, ingetogen en rechtschapen (2) Hij diende God in waarheid en ingetogenheid (3) Hij hield van de Tora en had eerbied voor de verstandigen Hij deelde uit, hij gaf aan de nooddruftigen (4) Zijn ziel zal rusten in de hemel (5) De ge'eerde heer Shim'on zoon van De heer Menachem Keizer Overleden op maandag 2 Tevet en begraven op dinsdag 3 van die maand 5644 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Genesis 35:28, 1 Kronieken 23:1 en Job 42:17. (2) Job 1:1. (3) Zie Jozua 24:14. (4) Psalm 112:9. (5) De regels 4 t/m 7 rijmen op elkaar. Overleden: maandag 2 Tevet 5644 = 31 december 1883. De in de Nederlandse tekst op de steen vermelde overlijdensdatum doet vermoeden dat het overlijden heeft plaatsgevonden op zondagavond na zonsondergang 30 december 1883.Het was toen reeds maandag 2 Tevet vlg. de Joodse kalender. Begraven: dinsdag 3 Tevet 5644 = 1 januari 1884.
Overlijdensakte niet getraceerd.
Hij is de echtgenoot van (76)13 en de vader van (76)15

Detail resultaat: (Bruid)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 06190
Gemeente: Hasselt
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 06-11-1824
Bruidegom     Simon Manus Keizer
Geboortedatum: 24-04-1799
Geboorteplaats: Hasselt
Bruid     Naatje Isaac Melkman
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom     Manus Filip Keizer
Moeder bruidegom     Jeannette Israels
Vader bruid     Isaac Melkman
Moeder bruid     Matje Simons
Nadere informatie     beroep Bg.: koopman; geboortedatum bruid: 00 00 1803; beroep vader Bg.: koopman; beroep vader Bd.: schoenopmaker

2010/11/24