Het Stenen Archief - Only completed research

[51411]

(103)02
5
Stern
Carolina
Sara Gelle d.v. Moshe
Markx
Lodewijk Markx
Mozes Isaac Stern & Jetta Marckx
08-05-1839
24 Iyar 5599
Eijsden
15-05-1875
10 Iyar 5635
Eijsden
Eijsden
17-05-1875//12 Iyar 5635
Carolina Stern 
echtgenoote van Lodewyk Markx 
geboren te Eysden 8 mei 1839//5599 
aldaar overleden 15 mei 1875//5635
פ"ט
האשה היקרה אשת חיל יראת אלהים
וחוננת דלים מרת שרה געללא בת החבר
משה שטערן אשת יהודה מארקס מתה
במבחר שנותיה ביום ש"ק י' אייר ויבכו עליה
אישה ובניה וכל מכירי טובה וצדקתה
ותשב אל אדמתה ביום י"ב אייר תרל"ה
לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
de dierbare vrouw, een flinke vrouw, Godvrezend 
en begunstigster van armen, mevrouw Sara Gelle, dochter van de chaveer Moshe Stern, echtgenote van Jehoeda Markx. Zij stierf 
in haar beste jaren op de dag van de Heilige Shabbat 10 Iyar en  weenden om haar haar man en haar kinderen, en allen die haar goedheid en rechtvaardigheid kenden, en zij keerde tot de aarde terug op de dag van 12 Iyar 5635. 
T N Ts B H
 

Familysearch digitaal geboorte Eijsden 11-05-1839 nr 58 image 93

 

Geboorteakte Stern, Carolina, 08-05-1839
Soort akte: Geboorteakte
Aktedatum: 11-05-1839
Aktenummer: 58
Geboortedatum: 08-05-1839
Geboorteplaats: Eijsden
Kind: Stern, Carolina
Vader: Stern, Mozes Isaac
Moeder: Marckx, Jetta
Gemeente: Eijsden
Toegangsnummer: 12.026 Burgerlijke Stand in Limburg: Eijsden
Inventarisnummer: 7
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

 

Familysearch digitaal overlijden Eijsden 16-05-1875 nr 32 image 196

 

Overlijdensakte Stern, Carolina, 15-05-1875
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 32
Aktedatum: 16-05-1875
Gemeente: Eijsden
Overlijdensdatum: 15-05-1875
Overlijdensplaats: Eijsden
Overledene: Stern, Carolina
Partner: Markx, Lodewijk
Vader: Stern, Mozes Isaac
Moeder: Marckx, Jetta
Toegangsnummer: 12.026 Burgerlijke Stand in Limburg: Eijsden
Inventarisnummer: 31
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 Dochter van (103)43 & (103)45. Zus van (103)9b, (103)46 en (103)48.


 

2017/09/10
bnnch