Het Stenen Archief - Only completed research

[5156]

(105)38
4
Katoen
Judith
Jehudith d.v. Yitschak
Akker
1)-Salomon Jacob Hiegentlich-2)-Daniel(Daan) Akker
Isaac Katoen & Maria de Beer
18-7-1905
15 Tammoez 5665
Rotterdam
15-5-1978
8 Iyar 5738
Enkhuizen
Enkhuizen
Hier rust onze lieve vrouw, zuster en tante JUDITH AKKER- KATOEN Eerder weduwe van S. Hiegentlich Overleden 8 Ijar 5738/ 15 Mei 1978 In de leeftijd van 72 jaar Zij ruste in vrede
פ"ט מרת יהודית בת ר' יצחק ושם אמה מרים ת' נ' צ' ב' ה
Hier is geborgen Mevrouw Judith de dochter van de heer Yitschak, En de naam van haar moeder was Miriam. T N Ts B H
Haar eerste huwelijk, met S. Hiegentlich, vond plaats 5 Maart 1941 in Amsterdam. Zie Archiefkaart in Amsterdam:
kaarthouder:
Katoen, Judith Archiefkaarten; NL-SAA-6370789
geboortedatum
:18-07-1905

Salomon Hiegentlich stierf 26 Maart 1951 te Amsterdam en ligt te Muiderberg C-77-56

Haar tweede echtgenoot, Daniel (Samuel) Akker ligt bij steen (105)35.
Judith trouwde met Daniel Akker op 21 Januari 1965 te Enkhuizen

2009/05/04