Het Stenen Archief - Only completed research

[5160]

(106)16
3
Philip
Hartog
Moshe Naftalie z.v. Jona
1) Eva Marcus, 2) Vrouwtje Elias Cohen
Jonas Hartog & N.N.
14-04-1758
6 Nissan 5518
Rheinbach (D)
16-01-1839
2 Shevat 5599
Goudswaard
Geervliet
17-01-1839//3 Shevat 5599

ומשה עלה אל האלהים
פ"נ
זה האיש משה נפתלי בן
יונה ז"ל אשר הלך בדרך
ישרה ונפטר בשם טוב
ביום ה' ב' שבט בכפר
קארענדייק ונקבר בעש"ק
ג' שבט בק"ק הענפליהט
בשנת ת'ק'צ'ט' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

“En Moshe klom op tot God.” (1)
Hier rust
Dit is de man Moshe Naftali, zoon van
Jona, zijn aandenken zij tot zegen, die wandelde op de
rechte weg en overleed in goede naam
op donderdag 2 Shevat in het dorp
Korendijk en werd begraven op de dag voor de Heilige Shabbat
3 Shevat in de heilige gemeente Heenvliet
in het jaar 5599 

T.N.Ts.B.H.
(1) Exodus 19:3.


Het is opmerkelijk, dat het onderdeel Moshe van zijn volledige naam Moshe Naftali als zijn primaire identiteit dient, zoals in de bovenspreuk, terwijl hij volgens zijn burgerlijke identificatie toch duidelijk met de naam Hartog = Naftali door het leven ging

Het onderzoek is daarom van mening dat dit (Moshe) een "opbensjnaam" is, dwz een naamsverandering als gevolg van het genezen van een ernstige ziekte, een bestaande Joodse traditie in dergelijke gevallen.

Geboorte
Hartog Jonas Philip is geboren 14-04-1758 in Rheinbach (D).

Bron Burgerlijke stand – overlijden
Overledene:Hartog Philip
Geslacht:Man
Leeftijd:80
Vader:Jonas Hartog
Moeder:NN
Relatie:Vrouwtje Cohen
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 16 januari 1839
Gebeurtenisplaats:Goudswaard
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
Plaats instelling:Dordrecht
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:2
Registratiedatum:17 januari 1839
Akteplaats:Goudswaard
Aktesoort:Overlijdensakte
Opmerking:Eerder weduwnaar van Eva Marcus

Het uur van overlijden was 6 uur 's avonds-dit was in dit jaargetijde reeds na zonsondergang en dus vlg. de Joodse kalender de volgende dag-

donderdag 2 Shevat 5599(17-01-1839)


DEZE FOTO IS ONBRUIKBAAR
Voor de tekst werd gebruikgemaakt van de foto op blz. 94 van het boek “MATSEWA - Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten - Geervliet en Zuidland” door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek en anderen, Zuidland, 1998.

Ook voor meerdere informatie werd eveneens gebruikgemaakt van "Matsewa"door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

Hij was de echtgenoot van (106)01 in eerste huwelijk--indien de identificatie aldaar juist is.
Hij was de vader van (106)25 

Huwelijken
(1)Te Nieuw-Beijerland-Eva Marcus, geb.Rheinsdorf 1764 en overleden 07-01-1809 in Goudswaard.

(2)Te Oud-Beijerland -Vrouwtje Elias Cohen, geboren 1765 en overleden 08-01-1815 in Goudswaard (akte 1), dochter van Elias Cohen en Leentje Moses.

Uit het eerste huwelijk zijn er 6 kinderen :
1.Sara Hartog, geboren 1788 in  Nieuw-Beijerland en overleden 20-10-1866 in Rotterdam (akte 4304) 78 jaar oud. Zij trouwde 03-05-1815 (akte 168) met Mozes Hartog Roos, geb.1778 en overleden 18-02-1864 (akte 712) 85 jaar oud in Rotterdam.
2.Jonas Hartog, geb.13-01-1789 in Nieuw-Beijerland en begraven in Geervliet, (106)25.
3.Levie Hartog, geb.24-12-1790 in Nieuw-Beijerland en begraven in Oud-Beijerland (93)03.
4.Marcus, geboren 1794 en overleden 15-06-1818 in Goudswaard (akte 5) 23 jaar oud.
5.Hartog, geboren 1797 in Nieuw-Beijerland en 14-02-1798 overleden in Brielle, 11 maanden oud.
6.Hester Hartog,geb.03-03-1800 in Goudswaard en overleden  30-12-1849 (akte 23) in Goudswaard. Zij was 27-05-1825 in Hazerswoude (akte 15) getrouwd met Jacob Olman, geb.14-08-1791 in Vianen en overleden 21-07-1833 (akte 501) in Leiden.

Het is vreemd dat de naamsaanneming op 30 december 1811 te Koorndijk
nooit erealiseerd werd.
Hartog Jonas Philip verklaart als naam Jonas Bonheim te willen aannemen.
De naam Bonheim is echter nooit gedragen en de familienaam werd geen
Bonheim maar Philip.
2015/12/21
bnnch