Het Stenen Archief - Only completed research

[5163]

(106)19
2
Vries, de
Mozes
Moshe z.v. Yitschak
Sybilla Daniel Abrahams
Izaak de Vries & Hester Moses
30-03-1754
7 Nissan 5514(zie opm.)
Voorschoten
28-07-1839
17 Av 5599
Hellevoetsluis
Geervliet
31-07-1839//20 Av 5599
ומשה עלה אל האלהים
 
משה ישר דרך א"ם שבע נחת
שב הרוח
שהיה עוד חי בתוכינו [..........]
היה הנפש אשריך בגן עדן תנוח
הוא משה האיש בר יצחק דע פריהס
ירא ה' בכל לבבו
בדרך ישר 
נתן מכספו
היה בעד
 עני ואביון אהב ד' ואנשים
מת בשיבה טובה בליל יום א' בחודש
אב ונקבר בכ' בו שנת ת'ק'צ'ט' לפ"ק
י ח ב י ע מ
י'ח'ב'י'ע'מ' = (תהילים קמט, ה) éַòְìְזåּ çֲñִיãִים בÌְëָבו ֹד éְøַנÌְנåּ òַל îִשÑְכÌְבו ֹúָם:
Voor de ontcijfering en de vertaling is gebruikt gemaakt van het boek Matsewa-pag.100

Het is twijfelachtig of de ontcijfering aldaar geheel betrouwbaar is
(die van de onderspreuk is zeker niet juist).

De vertaling aldaar is ook slechts gedeeltelijk gevolgd en lijkt evenmin overal correct.

“En Moshe klom op tot God.” (1)
Moshe, recht van wandel, God gaf hij genoegen, zijn geest keerde terug,  
Toen hij  nog onder ons in leefde [..........] rechtschapen,
Moge de ziel jouw geluk zijn, in het Hof van Eden (het Paradijs) zal zij rusten (2)
Dit is de man Moshe, zoon van Jitschak de Vries.
Hij vreesde de Eeuwige met heel zijn hart [..........]. In oprechtheid gaf van zijn geld.
Hij was voor de arme en nooddruftige en had God en mensen lief.
Hij stierf in hoge ouderdom in de nacht van zondag in de maand
Av en werd begraven op 20 van die maand van het jaar 5599 

“Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden.” (3)
(1) Exodus 19:3.
(2) De beginletters van deze drie regels vormen de naam Moshe.
(3) Psalm 149:5.
Overleden: zondag 17 Av 5599 = 28 juli 1839.
Begraven: woensdag 20 Av 5599 = 31 juli 1839.

DEZE FOTO IS SLECHT
Voor de tekst werd gebruikgemaakt (zie echter bovenstaande opmerkingen hierover)  de foto op blz. 100 van het boek “MATSEWA - Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten - Geervliet en Zuidland” door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek en anderen, Zuidland, 1998.


Geboorte : Mozes de Vries, zou ca. 1750 te Voorschoten geboren zijn, vlg. de leeftijd van  89 jaar bij overlijden.

Dit is echter onjuist op grond van het volgende gegeven:-

Volgens het besnijdenisboekje van Menachem ben Sjmarja Zalman, werd Moshe ben Isaac Eizik besneden in Voorschoten op 15 Nissan 5514 = 7 Apr 1754

Hierop gebaseerd-8 dagen teruggerekend-is de geboortedatum in de personalia vastgesteld.Bron Burgerlijke stand – overlijden ‘s avonds 7 uur
Overledene:Mozes de Vries
Geslacht:Man
Leeftijd:89
Vader:Izaak de Vries
Moeder:NN
Relatie:Hester
Relatiesoort:Partner
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 28 juli 1839
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:56
Registratiedatum:29 juli 1839
Akteplaats:Hellevoetsluis
Aktesoort:Overlijdensakte
Opmerking:Verdere gegevens onbekend

Mozes de Vries was getrouwd met Sybille Daniels Abrahams, begraven in Geervliet (106)13.
Volgens het trouwboek van de gereformeerde kerk van den stad Brielle is “Op dingsdag 10 junij zijn op ’t secretary dezer stad in den heijligen huwelijken staat bevestigd Moses de Vries, wonende in den Briel en Sebilla Daniel Abrahams geboren en wonende te Dinther, beiden van de Joodse Natie ( zie het boek “Matsewa” blz. 87 door Riet de Leeuw van Weenen).

Ze kregen 11 kinderen.
1.Esther, begraven in Geervliet (106)86.
2.Aaron, geb.22-08-1786 in Brielle en overleden 21-10-1876 (‘1).
3.Abraham, geb. 23-08-1786 in Brielle en overleden 14-08-1789 (‘1).
4.Michiel/Machiel, geb.ca. 1787 in Brielle.
Hij was getrouwd 05-05-1815 in Maasland (akte 4) met Belia van Gelderen, geb. 06-10-1788 in ’s-Gravenzande (huwelijksakte) en 03-09-1859 in Heenvliet overleden (akte 26 en onder de naam Elizabeth, zie(106)23).
5.Heijman de Vries, geboren 1789 in Brielle en overleden 31-12-1789 (‘1).
6.Dina de Vries, geboren in Hellevoetsluis en overleden 13-06-1790 (‘1).
7.Judith, geboren ca. 1791 in Hellevoetsluis, en  overleden 23-01-1867 in Heenvliet (akte 8),76 jaar oud, ongehuwd.
8.Rebecca Dijna, geboren 1792 in Hellevoetsluis en overleden 15-12-1811 (oud 19 jaar) in Hellevoetsluis (‘1).
9.Hartog, geboren ca. 1795 in Hellevoetsluis en overleden 15-10-1858 in Hellevoetsluis (akte 72),63 jaar, ongehuwd.
10.Kaatje, geboren ca.1796 in Hellevoetsluis, (Carolina op huwelijksakte) en begraven in Tiel (126)182.
11.Belia, geboren in Hellevoetsluis en overleden 25-01-1801(‘1).


Mozes de Vries is een broer van David de Vries, begraven in Geervliet (106)20.
(‘1)Gegevens  uit Gaardersregisters en vermeld op blz. 242 -246 in het boek Matsewa, door Riet de Leeuw van Weenen.2015/12/21
bnnch