Het Stenen Archief - Only completed research

[51718]

(212)r01-3
5
Weiler
Schientje(n)(zie opm.)
Sjeintje d.v. Shimshon Ephraim ha-Levi
Weiler
Benjamin Levij Weiler
Abraham Levij Weiler & Eva Roos
07-04-1835
9 Nissan 5595
Lochem
28-03-1887
3 Nissan 5647
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
30-03-1887//5 Nissan 5647
Hier Rust
SIENTJE WEILER
Geb.7 April 5595
Overl. 28 Maart 5647
alhoewel haar naam op de steen Sientje is, heet zij bij de burgerlijke stand Schientje of Schientjen.(op de geboorteakte Schientzen)

een aanvullende opmerking: de naam Levij die zowel bij haar als bij haar echtgenoot als patroniem fungeert, is dat in haar geval niet, maar wel de stamnaam van de levieten; de familienaam wordt soms in de B.S. ook Levij Weiler. Bij haar echtgenoot is het wel zijn patroniem, alhoewel ook hij een leviet is.
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים
מעשיה 
פ"ט
אשה צנועה עטרת בעלה
תפארת בניה לעני פרשה כפה
מרת שיינטיע בת כ"ה שמשון אפרים הלוי
אשת כ"ה פינחס וויילער הלוי
ושם אמה חוה
נפטרה בש"ט ביום ב' ג' ניסן
והמ"כ בים ד' ה' לחדש
תרמ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה


בש"ט = בשם טוב
והמ"כ = והמנוחה כבוד
geef haar de vrucht harer handen en haar daden zullen haar loven
in de poorten
hier is geborgen
een ingetogen vrouw, de kroon harer echtgenoot
de praal van haar zonen, naar de arme spreidde zij haar handpalm
mevrouw Sjeintje dochter van de heer Shimshon Ephraim ha-Levi
echtgenote van de heer Pinchas Weiler ha-Levi
en haar moeders naam was Chava
zij overleed met goede naam op Maandag 3 Nissan
en haar rust in ere was op Woensdag de 5de van de maand
5647

T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk is uit Spreuken 31:31
Ook de eerste twee regels verwijzen naar Spreuken 31.

opmerking bij de naamgeving van de voornamen:
haar vader Shimshon Ephraim heet burgerlijk Abraham Levij, waar Abraham een omzetting is van Ephraim (komt vaker voor), en Pinchas dan kennelijk een later toegevoegde voornaam, terwijl Levij, de stamnaam der levieten is!
haar echtgenoot Pinchas heet burgerlijk Benjamin (ook een wat weinig gebruikelijke omzetting)-zie ook aldaar
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #23 Lochem 08-04-1835
uur van geboorte 8 uur 's avonds
(Vlg. dit uur van geboorte-na zonsondergang-was het waarschijnlijk reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender,  9 Nissan 5595)

Schientjen Levij Weiler overlijdt te Winterswijk op 28 Maart 1887, 51 jr.oud, dochter van Abraham Levij Wijler & Eva Roos, echtg. van Benjamin Levij Weiler.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-Akte #59 Winterswijk 28-03-1887


echtgenote van (212)r02-6, moeder van (212)r01-4 & r10-2 

haar huwelijk was te Winterswijk op 4 Maart 1857: Benjamin Levij Wijler, koopman, 38 jr.oud, zoon van Levij Abraham Weiler & Aleida Levij Cohen, en Schientjen Levij Weiler, 21 jr.oud, dochter van Abraham Levij Weiler & Eva Roos.

haar echtgenoot, Benjamin Levij Weiler (212)r02-6, geb. te Winterswijk op 1 Mei 1818, overleed aldaar op 28 Feb 1902, slager, 83 jr.oud, zoon van Levij Abraham Weiler & Aleida Levij Cohen, wedn. van Schientjen Levij Weiler.

kinderen, geb. te Winterswijk:
- Levij Benjamin Weiler (212)r01-4, geb. 26 Jul 1858, ovl. aldaar op 18 Nov 1892, vleeshouwer, 34 jr.oud, echtg. van Heintje Frankenhuis. Heintje Frankenhuis, geb. te Oldenzaal, ovl. op 20 Nov 1918 te Hilversum, 62 jr.oud.
- Abraham Benjamin Weiler, geb. 2 Dec 1861, ovl. aldaar op 26 Oct 1932, 70 jr.oud; huwt aldaar op 11 Aug 1897, slager, 35 jr.oud met Betje Gans, 28 jr, dochter van Alexander Gans & Antje Nijstad (de ouders van Betje worden genoemd in secundaire resultaten bij (211)01)
- Elisa Weiler, 24 Apr 1865 - 24 Feb 1866
- Joseph Benjamin Weiler (212)r10-2, geb. 2 Dec 1868, ovl. aldaar op 18 Feb 1934, 65 jr.oud; huwt aldaar op 23 Oct 1895, 26 jr.oud met Rosara Menco  (212)r10-3, 25 jr, dochter van Nathan Menco (212)r05-5 & Helene Strauss (212)r05-6. Rosara Menco ovl. te Winterswijk op 11 Oct 1937, 67 jr.oud.
2018/10/03
bnnch