Het Stenen Archief - Only completed research

[51722]

(212)r02-2
5
Sardiner
Mala
Esther Malka d.v. Mordechai ha-Levi
Hemelrijk
Jacob Barend Hemelrijk
Marcus Izaak Sardiner & Rachel Mozes Groman
22-07-1826
17 Tamoez 5586
Kalisch(Polen)
06-09-1895
18 Eloel 5658
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
Er is geen Nederlandse tekst
ותילקח אסתר אל בית המלך
פ"ט
אסתר מלכה בת מרדכי הלוי
אשת יעקב בן יששכר
נולדה בצום רביעי
תקפ"ו לפ"ק
ונפטרה בליל שבת קודש
ח"י אלול תרנ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה 

En Esther werd naar het huis des konings gebracht
Hier is geborgen
Esther Malka dochter van Mordechai ha-Levi
De vrouw van Ya'akov zoon van Issachar
Geboren op de vierde vastendag(*)
5586
En overleden op de avond van de Heilige Shabbath
18 Eloel 5658

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Esther 2:8(verwijzend naar haar Hebreeuwse naam Esther Malka)

(*)-De vierde vastendag is 17 Tamoez:-

SJIVA-ASAR BETAMMOEZ
Sjiva-asar betammoez (= 17 tammoez) is, naast Tisja be’av, 
een vastendag waarop meerdere zaken worden herdacht, 
o.a. dat een bres werd geslagen in de muur van de stad Jeruzalem.
 De Talmoed noemt meer, o.a. ook dat op deze datum Mozes de eerste twee stenen tafelen  die hij kreeg op de Sinai verbrijzelde, woedend over het gouden kalf (Exod. 32). 
In Zacharia 8:19 wordt gesproken over ‘het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand’ - 
dat zijn resp.: tammoez, av (tisja be’av) , tisjri (tsom Gedalja en tevet (asara betevet).

[Bron:-Kerk & Israel-Joodse feest- en vastendagen-http://www.kerkenisrael.nl/jodendom/dagen.php?sw=1536&sh=759]

De volgorde van de letterwaarde (18) van de overlijdensdatum is veranderd zodat het woord chay=levend wordt gevormd.
[Bron:-Saskia de Melker-EM 16-12-2015 met bijlagen]
Overlijden:-
Akte #163 Winterswijk 07-09-1895
Uur van overlijden:-10 uur namiddag.
Vlg. dit uur van overlijden was dit na ingang van de Shabbath-vrijdagavond-en dus de volgende dag-Shabbath-vlg. de Joodse kalender
18 Eloel 5658

Bron voor de geboorteplaats is de overlijdensakte, de exacte overlijdensdatum werd vastgesteld vlg. de steen.Uit de huw.bijl. van 
Huw.akte #25 Gendringen-07-09-1847 kon dit niet geverifieerd worden,
aangezien deze door waterschade niet leesbaar genoeg waren hiervoor.


Zij was de echtgenote van (212)r01-2.
Zij was de moeder van (212)r07-6,(212)r09-7 en (212)r13-1

[Bron:-wiewaswie.nl]
Namen ouders en details van huwelijk:-
Huw.akte #25 Gendringen-07-09-1847

Haar vader wordt aangegeven als voorzanger Isr.Gem.-dit vermoedelijk te Gendringen, wat zou kunnen verklaren waarom het huwelijk aldaar plaatsvond.

Aanvullende details:-
1)-Overlijdensdatum op pag. 193 van Hans Kooger's "Het Oude Volk"-
     07-09-1897-is onjuist.
2)-Over haar vader Marcus Izak Sardiner meldt H.Kooger op pag.188 nog het volgende:-
Uit Polen afkomstig was hij geboren te Warschau in 1796, en gaf godsdienstonderwijs in Allten tussen 1838 en 1840 en daarna een jaar in Bergh.In Winterswijk ging hij voor van september 1862 tot juni 1863.
Voorheen had hij les gegeven in Gronau en Gendringen.


2018/10/03
bnnch