Het Stenen Archief - Only completed research

[51738]

(212)r05-3
5
Kan
Simon
Simon z.v. Gershon
Betjen Elzas
Kasper Simon Kan & Annigje Frank
28-12-1843
6 Tevet 5604
Aalten
24-06-1911
28 Sivan 5671(zie opm.)
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
26-06-1911//30 Sivan 5671
Hier Rust
SIMON KAN
Geboren 28 December 5604
Overleden 28 Siwan 5671
De tekst is niet geheel duidelijk leesbaar en werd
ontcijferd met behulp van externe bronnen.
שבתה ממנו עטרת והדרנו נמר
פ"ט
'איש הגון חפץ במצות ה
עמל לצרכי ביתו עד בא עתו
הגביר הנכבד שמעון בן גרשון
ושם אמו הנה גם שנים הרבה התעסק
באמונה בצרכי צבור במוצאי
מנוחה מצא מנוחתו ביום
כ"ח סיון תרע"א ונקבר ביום
ב' יום א' דר"ח תמוז

נ ב ע ת

הפסוק העליון  יוצר בראשונות אותיות מילותיו את השם שמעון
de kroon is ons ontvallen, onze pracht is verbitterd
een nette man die Gods geboden verlangde
hij zwoegde voor de noden van zijn huis tot dat zijn tijd gekomen was
de eerwaarde notabel Simon zoon van Gershon
en zijn moeders naam was Hanna, ook onderhield hij zich vele Jaren
in trouw met de noden van de gemeente, op de uitgaande rust[dag]
vond hij zijn rust op
28 Sivan 5671 en werd begraven op 
Maandag de eerste dag van het nieuwemaansfeest van Tammoez

zijn ziel moge in Eden rusten
de bovenregel vormt met de eerste letters der woorden een acrostichon met zijn naam Simon.
de bron van deze spreuk werd niet opgehelderd.


De aangegeven overlijdensdag klopt niet helemaal: 28 Sivan 4571 viel op Shabbat, tot de zonsondergang.Uitgaande Shabbat  was daarom al  29 Sivan (de zondag daarop volgende).
Een van de twee gegevens is onjuist, afhankelijk of in dit jaargetijde 8 uur 's avonds voor of na zonsondergang viel.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #195 Aalten 29-12-1843
uur van geboorte 's avonds 11 uur

Simon Kan, koopman, 67 jr, overleed te Winterwijk op 24 Juni 1911, zoon van Kasper Simon Kan & Annigjen Frank, echtg. van Betjen Elzas.
Hij was geboren te Bredevoort (Aalten) op 28 Dec 1843.
[Bron:-Family Search]
Akte #100 Winterswijk 25-06-1911
Uur van overlijden 8 uur 's avonds


hij was de echtgenoot van (212)r05-4 en de vader van (212)r01-1

hij huwde op 9 Feb 1876 te Borculo, koopman, 32 jr.oud met Betjen Elzas, 38 jr.oud.

Aanvullende details:-


zijn ouders waren gehuwd te Aalten op 13 Oct 1843: Kasper Simon Kan, 32 jr, koopman, zoon van Simon Jacob Kan & Fraatje Caspers en Annigje Frank, 28 jr, dochter van Samson Hartog Frank & Sara v.d.Velde.

zijn echtgenote Betjen Elzas, geb. te Borculo op 6 Mei 1837,  overleed te Winterswijk op 14 Nov 1924, 87 jr.oud, dochter van Mozes Elzas & Antjen Fortuin, wed. Simon Kan.
op 4 Dec 1876 werd geboren de zoon Mozes Simon Kan.
- een zoontje Karel Simon Gans werd geboren op 28 Jul 1879, en overleed op 1 Maart 1885.(212)r01-1

Hans Kooger haalt in "Het Oude Volk"-pag.191, verwijzend naar de steen van zijn zoontje (212)r01-1, bij overlijden een vijfjarig kind, de feiten danig door elkaar:-
"De eerste lewaje vond plaats in 1885, die van Karel Simon Kan(zijn naam is vermeld op de eerste steen, te zien aan de gevel van de sjoel aan de zijde van de Spoorstraat).Hij was een bestuurslid en had meer dan 10 aandelen in de lening van de in 1888 gebouwde sjoel gekocht"(einde citaat).
Hij verwijst ongetwijfeld naar zijn vader hier,  Simon Kan-(212)r05-3, die weliswaar op de genoemde steen aan de sjoel (weergegeven op pag.185) staat als K.S.Kan, hoewel zijn officiele naam Simon Kan is, zonder meer.

Vader Simon Kan was de zoon van Kasper Simon Kan, en mogelijk was dat de aanleiding, waarom hij met de voorletters K.S. Kan in de gemeente bekend was en zo op de steen voorkomt.
Is deze veronderstelling niet juist, dan is de steen aan de sjoel op dit punt foutief.
 2018/10/03
bnnch