Het Stenen Archief - Only completed research

[51740]

(212)r05-5
5
Menco
Nathan
Nathan z.v. Shlomo
Helena Strauss
Salomon Jacob Menko & Roosje Isaac Hertz
11-08-1824
17 Av 5584
Winterswijk
04-10-1911
12 Tishri 5672
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
06-10-1911//14 Tishri 5672
Hier Rust
NATHAN MENCO
Geboren 11 Augustus 5584
Overleden 4 October 5672
ה נתן ה לקח יהיה שם ה מבורך

פה נגנז גוית גבר נכבד
גדול שמו באכרים הרבה
רפאות לבהמתם נתן בן
שלמה מענקא ושם אמו
ריישא הלך לעולמו בשיבה 
טובה ביום ד' י"ב תשרי ונקבר
בעש"ק י"ד תשרי תרע"ב לפ"ק

ת מ ך

 
נגנז צריך היה להיות נגנזה
God heeft gegeven, God heeft genomen, de Name Gods zij gezegend 

hier
is weggestopt het lijk van een eerwaardige man
zijn naam was groot onder de boeren, 
genezing van hun vee gaf hij (*),  Nathan (*) zoon
van Shlomo Menco en zijn moeders naam was
Reisje, hij ging naar zijn  Eeuwige Wereld in goede 
vergrijsdheid op Woensdag 12 Tishri en werd begraven
op Vrijdag 14 Tishri 5672

moge zijn rust in ere zijn
De bovenspreuk zinspeelt tevens op zijn naam Nathan (gegeven).
De bron is:-Job 1:21
(*)-Hier is een bijzondere woordspeling:-
Gaf = Nathan , Nathan is ook zijn naam.

Het woord is slechts 1 X gegeven in de tekst, als het ware doorlopend voor beide betekenissen.

Hoewel zijn beroep is aangegeven als vleeschhouwer, lijkt de tekst er op te wijzen dat hij zich ook met veeartsenij ophield.


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #140 Winterswijk 12-08-1824
Uur van geboorte 7 uur 's avonds

Nathan Menco, vleeshouwer overleed te Winterswijk op 4 Oct 1911, 87 jr.oud, zoon van Salomon Jacob Menco & Roosje Isaac Hertz, echtg. van Helena Strauss.
[Bron:-Family Search]
Akte #172 -05-10-1911
Uur van overlijden twaalf uur 's middags


Vader van (212)r02-4, (212)r08-4, (212)r10-3 & (212)r16-2
Echtgenoot van (212)r05-6

Zijn huwelijk was te Winterswijk op 25 Jan 1860: Nathan Menco, koopman, 35 jr.oud, en Helena Strauss, 25 jr.oud, dochter van Salomon Alexander Strauss & Sara Hertz. 

Overlijdens details echtgenote:-

Helena Strauss (212)r05-6 overleed te Winterswijk op 14 Feb 1915, 80 jr.oud, echtg. van Nathan Menco.

kinderen:
- Rachel Menco, geb. 1860, overlijdt te Silvolde op 17 Mei 1895, 34 jr.oud, echtg. van Jacob Bamberg.
- Salomon Menco (212)r08-4, geb. 27 Maart 1862, overlijdt te Deventer op 8 Jul 1925, 63 jr.oud, veehandelaar, echtg. van Ida Stern.
- Sophi Menco (212)r02-4, geb. 8 Aug 1864, ovl. 29 Mei 1901
- Alexander Menco, geb. 1866, overlijdt op 8 Sep 1868, 2 jr.oud
- Rosara Menco (212)r10-3, geb. in 1870, dochter van Nathan Menco & Helene Strauss, ovl. te Winterswijk op 11 Oct 1937, 67 jr.oud; huwt aldaar op 23 Oct 1895 25 jr.oud met Joseph Benjamin Weiler, geb. 2 Dec 1868, 26 jr.oud, ovl. aldaar op 18 Feb 1934, 65 jr.oud (zie secund. result. bij (212)r01-3)
- Jetken Menco (212)r16-2, geb. 1876, huwt te Winterswijk op 15 Sep 1908, 32 jr.oud met Joseph Bouwman (212)r16-1, slager, 29 jr.oud, zoon van Louis Bouwman & Esther Maris.
- Abraham Menco, slager, huwt op 12 Feb 1909 met Eva Baum, dochter van Lazarus Baum & Karolina Senken.
2018/10/03
bnnch