Het Stenen Archief - Only completed research

[51745]

(212)r06-4
5
Gans
David
David z.v. Avraham
Fraadchen Schwartz
Abraham Gans & Betje Meijer Poppers
28-08-1847
5607
Winterswijk
10-01-1934
23 Teveth 5694
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
Hier Rust
DAVID ABRAHAM GANS
Geb. 28 Aug. 5607
Overl. 10 Jan. 5694
וישכב דוד עם אבותיו
כל ימיו הלך באמונה
השכים והעריב לתורה ולתפלה
הוגי דת קדש כבבת עינו
ומקדשנו מעט הציב על מכונו
פ"נ
דוד בן אברהם גאנס
ושם אמו פעס
נפטר בשיבה טובה
כ"ג טבת תרע"ד לפ"ק

ת מ ך
en David legde zich terneer bij zijn voorouders
al zijn dagen beging hij in trouw
hij stond vroeg op en kwam laat s'avonds voor de Tora en het gebed
godsdienstdenkers heiligde hij als zijn oogappel
en onze synagoge (*) zette hij op
hier rust
David zoon van Avraham Gans
en zijn moeders naam was Pes
hij overleed in goede vergrijsdheid
op 23 Teveth 5674

moge zijn rust in ere zijn
Bron v.d. bovenspreuk:- Koningen I 2:10

(*)-In de Hebreeuwse tekst staat מקדש מעט waarvan de bron is Ezechiel 11:15
      Dit-vrij vertaald "in geringere mate een Heiligdom" is een allegorische
      uitdrukking voor een synagoge.  

Over zijn aandeel in de bouw van de nieuwe synagoge, als vermeld op de steen, geeft Kooger in "Het Oude Volk" op pag.185 nog weer:- "in juli 1885 verzocht het killebestuur, via een brief van voorzitter D.A.Gans,  aan het Gemeentebestuur toestemming om op een aangekocht perceel in de Spoorstraat een synagoge te mogen bouwen.De vergunning werd eind september 1885 verleend."

Het was echter niet hij, maar zijn vader Abraham-(212)r03-01, die genoemd wordt op de eerste steenlegging op 18 juni 1888.
[Bron:-idem-pag.185-foto]

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9793
Gemeente: Winterswijk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 11-01-1934 
Overledene David Gans
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-01-1934
Overlijdensplaats: Winterswijk 
Vader Abraham Gans 
Moeder Betje Meijer Poppers 
Partner Fraadehen Schwarz
Relatie: Weduwnaar van 
Nadere informatie  Geboorteplaats: Winterswijk; oud : 86 Jaar; beroep ovl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld; beroep partner: geen beroep vermeld 
echtgenoot van (212)r06-3, zoon van (212)r03-1 & (211)01, broer van (212)r03-2a

David Gans is gehuwd op 4-8-1876 te Borken in Duitsland met Fraadchen 
Schwartz

dochters
- Henriette Gans, geb. 18 Jul 1880; huwt te Winterswijk op 14 Sep 1908, 28 jr.oud met Willem Bom, slager, 22 jr, zoon van Mozes Blom, schipper & Chrisje Gokkes. Zoontje Maurits op (212)r06-7.
- Amalia Sophia Gans, geb. 1885; huwt op 5 Dec 1910, 25 jr.oud met Louis Blom, koopman goud/zilver, 28 jr, zoon van Wolf Blom & Aaltje Kan.

Overlijdens details echtgenote:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief  
Algemeen  Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 8068 
Gemeente: Arnhem 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 524 
Aangiftedatum: 24-07-1914  
Overledene Fraadchen Schwartz 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 24-07-1914 
Overlijdensplaats: Arnhem  
Vader Abraham Schwartz  
Moeder Jette Elkaan  
Partner David Gans 
Relatie: echtgenote  
Nadere informatie  geboortepl: Raesfeld (Duitsland); oud 62 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld 


2018/10/03
bnnch