Het Stenen Archief - Only completed research

[51758]

(212)r07-7
3
Poppers
Adelheid Rosette
Mozes Meijer Poppers & Bettij Prins
05-11-1941
16 Cheshvan 5702
Arnhem
19-04-1943
14 Nissan 5703
Vught(Concentratiekamp)
Winterswijk (Misterweg)
Dochtertje van
Betty Poppers-Prins
en M.Poppers Jr.
פ"ט
הילדה הרכה
נולדה יו"כ ת"ש
ונשמתה עלתה בטהרה
מוצאי יו"כ

ת נ צ ב ה

hier is geborgen
het tere meisje
zij werd geboren op de Grote Verzoendag 5700
en haar ziel steeg op in reinheid
op de uitgaande Grote Verzoendag

T.N.Ts.B.H.
De geschiedenis van deze steen is niet met zekerheid te achterhalen, maar door kruisen en samenvoegen van diverse brokken van informatie, lijkt de meest aannemelijke gang van zaken de volgende te zijn geweest:-
de steen  betreft een jonger zustertje van Adelheid Rosette, welke 
een eendagskind blijkt te zijn geweest, geb. op 23 Sep 1939 en ovl. op dezelfde dag, of een dag later.
ook het feit dat zij ongenaamd is, wijst in deze richting.

Na de oorlog is de steen, naar het schijnt, gebruikt voor de herbegrafenis van Adelheid Rosette, welke in het concentratiekamp Vught overleed, zonder dat de tekst verder werd aangepast.

Bij de identificatie is deze veronderstelling gevolgd.

Niet bewezen informatie uit mondelijke overlevering verhaalt nog, dat de steen na de oorlog naar de Misterweg is overgebracht vanuit een prive begraafplaats van de Poppers (welke werd aangelegd omdat de Poppers oneenigheid hadden met de Joodse gemeente) , als ook dat er nog een levenloos geboren jongetje zou zijn geweest van dit echtpaar, ook begraven op de Misterweg, waarvan de locatie niet bekend is.

Meer details op:-
http://www.werkgroeplvdo.com/whzag/persoon/291/

Veelzeggend is, dat voor Adelheid Rosette een overlijdensakte in Winterswijk werd uitgegeven.
[Bron:-Joods Monument]
Geboorte:-
Bekendmaking van de geboorte van Adelheid Rosette Poppers
(https://www.joodsmonument.nl/nl/page/409569/bekendmaking-van-de-geboorte-van-adelheid-rosette-poppers)

Overlijden:-
Over Adelheid Rosette Poppers
Archief concentratiekamp Vught, Sterbebuch 1943


het huwelijk van de ouders was te Amsterdam op 8 Feb 1939: Mozes Meijer Poppers & Bettij Prins.
Bettij Prins was geb. te Alkmaar op 19 Oct 1900, en ovl. te Amsterdam op 2 Sep 1992, 91jr.oud.
2018/10/03
bnnch