Het Stenen Archief - Only completed research

[51761]

(212)r08-3
5
Poppers
Helena
Ella d.v. Me'ir
Poppers
Meijer Poppers & Marianne Polak
22-12-1895
6 Teveth 5656
Winterswijk
01-07-1925
9 Tammoez 5685
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
Drs. Helena Poppers
Geb. 22 Dec. 5655
Overl. 1 Jul. 5685
het aangegeven geboortejaar 5655 is foutief; moet zijn 5656
פ"ט
הבתולה החשובה הוד ביתה
יקר הורים ומורים
עללא בת מאיר פאפפערס
ושם אמה מרים
עלי פטירתה דמעות נזלו
לב אבות חס אחור לא נוחמה
למדי דעת פניהם נפלו
אהה באר חכמה פתאם נסתמה
עלתה למרום ביום ט' לחדש תמוז
בשנת
אנוש כחציר ימיו
ת נ צ ב ה
ארבע השורות הראשונות מתחת לשורת הכותרת יוצרות באותיותיהן התחיליות את השם עללא

שנת הפטירה  בגימטריא מהמשפט 'אנוש כחציר' אמנם נותנת את הערך 685
hier is geborgen
de voorname vrijgezellin, de praal van haar huis
dierbaar aan ouders en leraren
Ella dochter van Me'ir Poppers
en haar moeders naam is Miriam
wegens haar overlijden stroomden de tranen
het hart der ouders deinsde achteruit, ontroostbaar
het blik der wetenschappers toonde droefheid en verslagenheid(**)
ach, een bron van wijsheid is verstopt
zij steeg Omhoog op 9 Tammoez
van het jaar
'een mens, zijn dagen  zijn als stro' (*)

T.N.Ts.B.H. 
de eerste vier regels onder de bovenspreuk geven met hun beginletters de naam Ella, een z.g.n. acrostichon

(**)-letterlijk staat er:-
de  gelaatsuitdrukking van de bestudeerders der kennis werd er een van  droefheid.Er is gekozen voor een wat moderne vertaling.

het overlijdens jaar wordt aangegeven door de getalwaarde der woorden enosj en chatsir in de laatste zin, d.w.z. 685 

(*)-Psalm 103:15-16
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #309 Winterswijk 23-12-1895

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8830
Gemeente: Winterswijk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 93
Aangiftedatum: 01-07-1925 
Overledene Helena Poppers
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-07-1925
Overlijdensplaats: Winterswijk 
Vader Meijer Poppers 
Moeder Marianne Polak 
Partner 
Nadere informatie  Geboorteplaats: Winterswijk; oud : 29 Jaar; beroep ovl.: zonder beroep; beroep vader: fabrikant; beroep moeder: zonder beroep 
dochter van (212)r09-5 & r09-4

Helena Poppers maakte faam met haar belangrijke proefschrift "De Joden in Overijssel van hunne vestiging tot 1814".
In 1925 voltooide  zij 7  hoofdstukken die zij ook in een artikel publiceerde.
Voordat zij haar studie kon verbeteren en voltooien en er een slotbeschouwing aan kon toevoegen, overleed zij na een kortstondige ziekte.
In 1926 is haar dissertatie posthuum verschenen na in Amsterdam persklaar gemaakt te zijn.

Een uittreksel en in het Engels vertaald is bij Akevoth te vinden onder Kehilloth bij het Drieluik op:-
http://www.dutchjewry.org/drieluik/overijssel/overijssel.shtml

[O.m. vlg. Kooger-pag.191-192.De tekst van de grafsteen altijd geciteerd is alleen juist was de eerste regel betreft]


 


2018/10/03
bnnch