Het Stenen Archief - Only completed research

[51770]

(212)r09-5
5
Poppers
Meijer
Me'ir zn. v. Moshe
Marianne Polak
Mozes Meijer Poppers & Helena Heijmans
18-09-1864
Winterswijk
04-12-1933
16 Kislev 5694
Amsterdam
Winterswijk (Misterweg)
מאהבה זוכר קונו
איה לעשות רצונו
ידיו שלח לאביון
רחם על עמו בציון 
כ' מאיר בן כ' משה פאפפערס
פו"מ דק"ק ווינטערסווייק
ואחד מפקידי ואמרכלי ערי הקדש ת"ו
יע"ה אמשטרדם יע"א
מת ביום ב' ט"ז כסלו תרצ"ד לפ"ק
תנצבה
uit liefde herinnert hij zich zijn schepper
waar zijn wil te doen
zijn handen strekte hij uit naar de behoeftige
hij ontfermde zich over zijn volk in Zion

Me'ir zoon van Moshe Poppers
parnas en leider van de heilige gemeente Winterswijk
en een van de ambtenaren en administrators van de heilige steden, moge zij herbouwd en heropgericht worden, moge de Eeuwige hen beschermen
te Amsterdam, moge de Allerhoogste het in stand houden, amen
hij stierf op Maandag 16 Kislev 5694
T.N.Ts.B.H.


lid van het instituut Pakoe'em (Pekidiem ve-Amarcaliem de-Arei Hakodesj) te Amsterdam

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 235
Datum: 04-07-1894 
Bruidegom Meijer Poppers
Geboortedatum: 18-09-1864
Geboorteplaats: Winterswijk 
Bruid Marianne Polak
Geboortedatum: 03-04-1870
Geboorteplaats: Groningen 
Vader bruidegom Mozes Meijer Poppers 
Moeder bruidegom Helena Heimans 
Vader bruid Calmer Polak 
Moeder bruid Barta Roos 
Nadere informatie  beroep bruidegom: fabrikant; beroep vader bruidegom.: fabrikant; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar 

 

echtgenoot van (212) r09-4, vader van (212)r08-3, zoon van (212)r03-3b & (212)r03-3a en broer van (22)181, (301)1-27 en (300)1-185.
2018/10/03
bnnch