Het Stenen Archief - Only completed research

[51777]

(212)r10-5
5
Gelder,van
Aron David
Aron z.v. David
Sientje Weiler
David Aron van Gelder & Engelina van der Laan
19-02-1898
27 Shevat 5658
Aalten
17-12-1979
27 Kislev 5740
Winterswijk
Winterswijk (Misterweg)
ARON DAVID van GELDER
Echtgenoot van S.Weiler
Geb. 27 Sjewat 5658
Overl. 27 Kislev 5740
ראיתי כי אין טוב מאשר
ישמח האדם במעשיו
פ"נ
אהרן בן דויד ון גלדר
ושם אמו קינדלא

ת נ צ ב ה


ה' ברחמיו יאר פניו עליו 
ik zag, dat er niets beter is dan dat
'de mens zal zich verheugen in zijn daden'
hier rust
Aharon zoon van David van Gelder
en zijn moeders naam was Kindele

T.N.Ts.B.H.


de Eeuwige in zijn barmhartigheid zal zijn aangezicht over hem verlichten
Bovenspreuk is uit Prediker 3:22
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #39 Aalten 21-02-1898

[Bron:-Delpher]
Overlijden:-
Nieuw Israelitisch Weekblad-nr.115-21-12-1979-Familiebericht

echtgenoot van (212)r10-4, zoon van (189)r4-4 & (189)r4-3

huwelijk ouders te Noordbroek op 18 Feb 1896: David Aron v.Gelder, uit Aalten, 31 jr, slager, zoon van Aron v.Gelder & Julchen Lipper, en Engelina v.d. Laan, uit Noordbroek, 30 jr.oud, dochter van Izaak Josefs v.d Laan & Johanna de Pool.

zodanig is Aron David v. Gelder een neefje (broerszoon) van Herman Aron v.Gelder (212)r09-2
2018/10/03
bnnch