Het Stenen Archief - Only completed research

[51836]

(189)05
4
Gelder,van
Salomon Leijser
Jitschak Zelig ha-Levi z.v. niet vermeld
Clara Simon Schaap
Leijsen Philip van Gelder & Amalia Casper Cohen
03-12-1814
20 Kislev 5575
Winterswijk
09-3-1855
20 Adar 5615 (zie opm)
Aalten
Aalten
Er is geen Nederlandse tekst
*1- ויצא יצחק לשוח בשדה
פ"נ
איש רך בשנים
ישן בין נרדמים
*2-  צדק הלך לפניו
חרוץ היה בחייו
קצו היה מות ישרים
ה"ה כ' יצחק המכונה
זעליג הלוי נפטר ביום
ש"ק כ' אדר בשנת
*3 - וצדיק באמונתו יחיה לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
סכום האותיות המודגשות של השנה הן 615 שהיא שנת תרט"ו ותאריך הפטירה הלועזי הוא 10-3-1855
(1)  בראשית כ"ד פסוק ס"ג.
(2) לפי מזמור פה, יד
(3) חבקוק ב ד
.
האותיות לאחר.
האות הראשונה של שורה שניה עד חמישית מאייתות את המילה יצחק והטקסט הזה הוא בחרוזים

Izak ging naar buiten om te bidden op het veld (1)
Hier Rust
een man jong van jaren
hij slaapt tussen de sluimerden
gerechtigheid ging voor hem uit (2)
ijverig was hij in zijn leven
zijn  einde was een dood van oprechten (3)
dat is de heer Jitschak
genoemd "Selig"  de Leviet, hij overleed
op de Heilige Shabbatdag 20 Adar van het jaar
"en de rechtvaardige zal door zijn geloof leven" (**)
T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 24:63

[Dit is tevens de Statenbijbel vertaling, er zijn echter ook andere uitleggingen] 
(2) volgens Psalm 85:14

(3)-Habbakuk 2:4


de Hebr. beginletters van de regels 2-5 zijn een acrostichon op zijn naam Jitschak en de tekst is op rijm


**- de gemarkeerde letters van deze zin het Hebr. vormen het jaartal van overlijden 615.

Volgens het uur van overlijden was de Hebreeuwse dag reeds de volgende, dwz 20 Adar 5615 (10-03-1855)

Er is geen enkele correlatie te vinden tussen zijn burgerlijke naam en de Hebreeuwse namen op de steen.
Deze naam staat ook op de steen van zijn echtgenote (189)r1-2, waar 
evenals hier staat dat hij Levi was.
 
Een foute identificatie is hier daarom uitgesloten, ook op grond van de tekst, die benadrukt, dat hij op jonge leeftijd stierf.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #201 Winterswijk 05-12-1814
Geboren 's morgens om 8 uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #43 Aalten -10-03-1855
Overleden 's nachts om 11 uur

De op deze akte aangegeven geboorteplaats(Bredevoord) is fout.


Hij was de echtgenoot van (189)r1-2
Hij was de zoon van Bredevoort (193)07 & (193)08
Hij was de broer van (189)12 en Eibergen (102)05 en Bredevoort (193)04

Volgens Peter Lurvink-De joodse Gemeente Aalten-Bijlage a-stamboom 4-hadden zij 8 kinderen.

De complexe huwelijksrelaties tussen de families van Gelder ("de Terborgh van Gelders" in dit geval) en  de familie Schaap komen ook tot uiting in dit huwelijk:-

De moeders van deze huwelijkspartners waren zusters:-
Amalia Casper Cohen huwde Leijser Philip van Gelder (deze beiden zijn de ouders van deze overledene), Sara Casper Cohen huwde Simon Jacob Schaap
(deze beiden waren de ouders van echtgenote Clara (Klara) Simon Schaap).
Uit beide huwelijken kwamen een zoon en een dochter voort, die dus volle neven en nichten waren.
Tijdens een dubbele huwelijksplechtigheid op 4 februari 1836 huwde Jacob Simon Schaap (de broer van Clara Simon Schaap) zijn nicht Rebecca van Gelder (de zuster van Salomon Leijser van Gelder) en Salomon Leijser van Gelder huwde zijn nicht Klara(Clara Simon Schaap (de zuster van Jacob Simon Schaap).
[Bron:-Peter Lurvink-De Joodse gemeente te Aalten-pag.84-85]
Zie ook (189)11

Aaanvullend detail betr. zijn grootvader- de vader van Amalia & Sara Casper Cohen :-
Deze, te weten Caspar Abrams [Cohen], huwt als weduwnaar van Suzanna Zelig op 7 Nov 1798 in Aalten , 40 jr.oud met Dora Jacobs, jongedochter van wijlen Jacob Davids, uit Aalten, 20 jt.oud.
2014/07/10
bnnch