Het Stenen Archief - Only completed research

[51837]

(189)06
5
Haas, de
Salomon Mozes
Chaim z.v. Moshe
Sophia van Gelder
Mozes Benjamin de Haas & Hanna Jacob Kan (Hendele Jacobs)
1793
Bredevoort
21-06-1861
13 Tamoez 5621
Aalten
Aalten
23-06-1861//15 Tamoez 5621
Er is geen Nederlandse tekst

פ"ט
איש צדיק ישר ותמים
פרנס ומנהיג וש"ץ
דקהלתנו עסק בצרכי
ציבור באמונה ה"ה כ' חיים
בן כ' משה הלך לעולמו
ביום ו' עש"ק י"ג תמוז
ונקבר ביום א' ט"ו בו
שנת תרכ"א לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

עש"ק- ראשי תיבות של ערב שבת קודש.
Hier is geborgen
een rechtvaardig en rechtschapen en ingetogen man
bestuurder en leider en voorganger in het gebed
van onze gemeente, hij hield zich in oprechtheid bezig met de behoeften
van de gemeenschap, dat is de heer de ge'eerde Chaim
zoon van de ge'eerde Moshe, hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op vrijdag de dag voor de Heilige Shabbat 13 Tammoez
en werd begraven op zondag de 15e daarvan
in het jaar 5621
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #84 Aalten 21-06-1861
Overleden om half twee 's nachts

Naam van echtgenote op deze akte Sophia Gelder-moet zijn Sophia van Gelder
Hij was de echtgenoot van (189)09 en de vader van (189)r3-5.
Hij was de grootvader van (189)r6-7
Hij was de broer van Bredevoort (193)11 & (193)12

Aanvullende details ouders:-
Vader Mozes Benjamin de Haas (1742-1824) wonende te Bredevoort huwde 
Hendele Jacobs in 1780.Het echtpaar kreeg minstens 7 kinderen, waarvan twee, onder deze Salomon, zich in Aalten vestigden.
Na het overlijden van haar man kwam ook Hendele Jacobs in Aalten wonen.
[Peter Lurvink-De Joodse gemeente te Aalten-pag.187]

De jaren waarin hij "parnas en manhig" was, zoals de tekst aangeeft,waren
ong. breed genomen tussen 1830 en 1855.

Het onderzoek vond geen verklaring waarom Salomon de Hebreeuwse naam
Chaim draagt.
2014/07/10
bnnch