Het Stenen Archief - Only completed research

[51841]

(189)10
5
Gelder, van
Julius Aron
Jo'eel z.v. Aharon
Aron van Gelder & Julchen Lipper
22-03-1869
10 Nissan 1869
Aalten
22-03-1880
10 Nissan 5640
Aalten
Aalten
23-03-1880//11 Nissan 5640
Er is geen Nederlandse tekst
  (*) מפי עוללים ויונקים יסדת עוז
פ"ט
הילד רך בשנים
יואל בר אהרן הלך
לעולמו ביום י' ונקבר
למחרתו י"א ניסן
שנת תר"מ
לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
הפסוק המעטר את ראש המצבה לקוח מספר תהילים ח פסוק ג *.
המשך הפסוק הוא: " למען צורריך להשבית אויב ומתנקם.
Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U sterkte gegrondvest (1)
Hier is geborgen
het kind pril van jaren
Joel zoon van Aharon, hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op de 10e en werd begraven
de volgende dag de 11e  Nissan
van het jaar 5640
T.N.Ts.B.H.

(1) Psalm 8:3

Opvallend toeval:-geboorte-en overlijdensdatum, zowel burgerlijk als de Hebreeuwse, zijn identiek.Hij overleed dus precies op zijn elfde verjaardag.


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #59 Aalten 22-03-1869
Geboren om 1 uur 's nachts
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #35 Aalten 24-03-1880
Overleden om 10 uur voormiddag
Hij was de zoon van (189)r2-1b & (189)r2-1a en de broer van (189)r4-4 en
(189)r5-05

De familienaam van zijn moeder is op beide aktes Lippers als ook op haar grafsteen.
Bij Peter Lurvink-"de Joodse gemeente te Aalten" is het Lipper en dit klopt met alle aktes betrekking hebbende op Julchen zelf
2014/05/13
bnnch