Het Stenen Archief - Only completed research

[51842]

(189)11
5
Schaap
Jacob Simon
Ya'akov z.v. Shimon
Rebecca van Gelder
Simon Jacob Schaap & Sara Caspers Cohen
1813
Aalten
28-11-1876
13 Kislev 5637
Aalten
Aalten
30-11-1876//14 Kislev 5637
Er is geen Nederlandse tekst

הביטו וראו (1) אל קברי אביכם
ואל צור חצבתם זה ילדכם(2 
פ"נ
יעקב אבינו ב"כ שמעון
נפטר ביום ד' י"ג כסלו
ונקבר ביום ה' שנת
תרל"ז לפ"ק
יש שכר לפעולתו
עשה חסד באמונתו
קרב אביונם בביתו
בזה מ"ר * שכרתו
ת"נ"צ"ב"ה

 

 

הביטו וראו איכה א יב (1
אל קברי אביכם (2 
ואל צור חצבתם זה ילדכם

(1) איכה א יב
(2) ישעיה נ"א, א


מ"ר = נראה שכאן הכוונה היא מרוב  * 
וזה בקונטקסט עם הפסוק הבא
(למרות שבמקור כתוב סמך ולא שין)

תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך

ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ

יחזקאל 16 &27:12  

התרגום ההולנדי מתבסס על פירוש זה 

(הצעת הפירוש ע"י משה מוסל-ירושלים)האותיות הראשונות של  4 השורות
האחרונות מרכיבות את שמו יעקב

הכינוי יעקב אבינו אינו מקובל כל עיקר
Zie toch en aanschouwt (1) de graven van uw [voor]vaderen
en naar de rots waaruit u gehouwen bent (2) dat is uw kind
Hier Rust
Ya'akov onze vader zoon van de ge'eerde Shim'on
hij overleed op woensdag 13 Kislev
en werd begraven op donderdag van het jaar
5637
Er is beloning voor zijn werk
hij deed liefdadigheid in zijn trouw
haalde behoeftigen in zijn huis
daarin is de veelheid van zijn loon (*)
T.N.Ts.B.H.


Hij overleed op dinsdagavond 28-11-1876 na zonsondergang, waardoor de Joodse datum van overlijden de volgende dag 13 Kislev 5637 was.

De 4 regels voor T.N.Ts.B.H. zijn in het Hebreeuws op rijm en hebben als beginletters de letters van zijn naam Ja'acov

(*)-de vertaling van de laatste regel is gebaseerd op de verklaring van de laatste regel voorgesteld door Moshe Mossel -Jeruzalem verwijzend naar Yezekiel 27:12 & 16.

Zijn verklaring is meer gedetailleerd opgenomen  in "commentaar bij de Hebr.tekst"

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #140 Aalten 29-11-1876
Overleden om 7 uur 's avonds
Hij was de echtgenoot van (189)12
Hij was de vader van (189)r2-6a

Zij kregen 9 kinderen waarvan alleen de twee oudste dochters volwassen werden
Met zijn overlijden was deze in 1813 door zijn vader Simon Jacob Schaap aangenomen achternaam in de mannelijke lijn uitgestorven.
[Bron:-Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag.183]
Zijn echtgenote was een telg uit de Terborg van Gelders en een nicht
van de overledene
[Zie:-Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag.185 & 85]
"Tijdens een dubbele huwelijksplechtigheid op 04-02-1836 huwde Jacob Simon Schaap zijn nicht Rebecca van Gelder, en huwde Salomon Leijser van Gelder zijn nicht Klara Simon Schaap." (Klara was een zuster van Jacob Simon en Salomon Leijser een broer van Rebecca)
Zie ook (189)05

Hij was kerbestuurder in de jaren tussen ong. 1855 en ong.1875


2014/07/11
bnnch