Het Stenen Archief - Only completed research

[51843]

(189)12
5
Gelder, van
Rebecca
Rivka d.v. Eli'ezer segal
Schaap
Jacob Simon Schaap
Leijzer Philip van Gelder & Amalia Caspers Cohen
10-12-1812
7 Tevet 5573
Winterswijk
31-01-1882
11 Shevat 5642
Aalten
Aalten
02-02-1882//13 Shevat 5642
Er is geen Nederlandse tekst

ורבקה אהבה את יעקב (1)
ציון
של אשה חשובה
רדפה הצדקה כל ימיה
ביראה וענווה דרכיה
קדמה לעני במנותיה
הלם בטח תשכנה עצמיה
ה"ה מ' רבקה בת כ' אליעזר סג"ל
אשת כ' יעקב שאהפף ושם אמה
מלכה הלכה לעולמה יום ג' י"א שבט
ונקברת יום ה י"ג לחדש שנת תרמ"ב
לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

(1) בראשית כה כח

האות הראשונה המודגשת של ארבע שורות על המצבה מאייתת את שמה של הנפטרת רבקה, תוך תיאור דרך חייה.

En Rebecca hield van Jacob (1)
Gedenkteken
van een vooraanstaande vrouw
Zij joeg liefdadigheid na al haar dagen
in ontzag en bescheidenheid [waren] haar wegen
zij liet de arme voorgaan bij haar toewijzingen
hier in veiligheid zullen haar beenderen rusten
dat is de vrouw mevrouw Rivka dochter van de ge'eerde heer Eliezer Segal (2)
vrouw van de ge'eerde Ja'acov Schaap en de naam van haar moeder was
Malka, zij ging naar haar Eeuwige Wereld op dinsdag 11 Shevat
en werd begraven op donderdag de 13e van de maand van het jaar 5642
T.N.Ts.B.H.
(1) Gen. 25:28
(2) Segal afkorting van Segan Lakohanim = assistant van de priesters = een Leviet 
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #182 Winterswijk 11-12-1812

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-    
Akte #15 Aalten 01-02-1882
Overleden om 1 uur namiddag

De op deze akte aangegeven geboorteplaats (Aalten) is fout
Zij was de echtgenote van (189)11 en de moeder van (189)r2-6a
Zij was de dochter van Bredevoort (193)07 & (193)08
Zij was de zuster van (189)05 en Eibergen (102)05 en Bredevoort (193)04

Zij kregen 9 kinderen waarvan alleen de twee oudste dochters volwassen werden
[Bron:-Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag.183]
Zij was een telg uit de Terborg van Gelders en een nicht
van haar echtgenoot
[Zie:-Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag.185 & 85]
"Tijdens een dubbele huwelijksplechtigheid op 04-02-1836 huwde Jacob Simon Schaap zijn nicht Rebecca van Gelder, en huwde Salomon Leijser van Gelder zijn nicht Klara Simon Schaap." (Klara was een zuster van Jacob Simon en Salomon Leijser was een broer van Rebecca)
Zie ook (189)05
2014/05/30
bnnch