Het Stenen Archief - Only completed research

[51844]

(189)r1-1a
5
Schenk
Esther
Esther d.v. Eliyahuh
van Gelder
Philip van Gelder
Elias Schenk & Maartje van Gelder
20-09-1860
4 Tishri 5621
Schoonhoven
09-10-1906
20 Tishri 5667
Aalten
Aalten
10-10-1906//21 Tishri 5667
Hier Rust ESTER v.GELDER
Geb.SCHENK
Overl. 9 October//20 Tisri 5667.
En ARON v.GELDER,
En REBEKKA v.GELDER


בחייהם ובמותם לא נפרדו  (1
פ"נ
האשה מרת אסתר בת אליה' שיינק
אשת אברהם פאן געלדער
ושם אמה מאטיא
הלכה לעולמה ד' דחה"מ סכות
ונקברה ה"ר שנת תרס"ז לפ"ק
צוה לפני מותה לשכב אצל דודה
אהרון בן יוסף מת ט כסלו תרמ"א לפ"ק
ודותה רבקה מתה י"ט טבת תרנ"ו
ת'נ'צ'ב'ה
(1) שמואל ב, א כ"ג
(2) ה"ר = הושענא רבה
צוה צ"ל צותה
ודותה צ"ל דודתהIn hun leven en hun dood waren zij niet gescheiden (1)
Hier Rust
de vrouw mevrouw Esther dochter van Eliyahu Schenk
vrouw van Avraham van Gelder
en de naam van haar moeder was Matja
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de vierde tussendag van het Loofhuttenfeest
en werd begraven op Hosha' na Rabba (2) van het jaar 5667
zij verklaarde voor haar dood dat het haar wil was om te liggen naast haar oom
Aharon zoon van Joseph die stierf op 9 Kislev 5641
en haar tante Rivka die stierf op 19 Tevet 5656
T.N.Ts.B.H.
(1) 2 Samuel 1:23
(2) Hosha' na Rabba (veel Hosha' na) de laatste van de tussendagen van het Loofhuttenfeest. Gedurende het Loofhuttenfeest wordt iedere dag 1 ommegang gemaakt met de Lulav en wordt daarbij in het gebed Hosha' na (help toch) gezegd. Op de laatste van de tussendagen (de 7 dag van het feest) worden 7 ommegangen met de Lulav gemaakt en wordt daarbij vele malen Hosha' na gezegd, vandaar de naam
 
(3) -Haar echtgenoot Philip van Gelder had de bijnaam "Abraham van't Seurken",
hetgeen de naam Avraham (en niet Philip) op de steen , als naam van haar echtgenoot, verklaart.
Wat de achtergrond van deze benaming is, werd in de bronnen (waaronder Peter Lurvink-De Joodse gemeente in Aalten) niet gevonden.
 
4)-Haar op de steen genoemde oom en tante (zij waren broer en zuster) waren in feite oom en tante van haar echtgenoot Philip van Gelder.
Uit de tekst van de steen moet opgemaakt worden, dat hier drie mensen begraven zijn, ondanks het geen dubbele/driedubbele steen is.
 
5)-Voor verdere details van haar echtgenoot Philip van Gelder (Aalten,22-09-1865-Sobibor 23-04-1943 -zie Secund. resultaten genealogisch onderzoek.

.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #89 Schoonhoven 21-09-1860
Geboren om 1 uur 's nachts

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #130 Aalten 09-10-1906
Overleden om 2 uur voormiddag
Zij was de zuster van Schoonhoven (28)10, (28)15 & (28)17

Esther Schenk is op 7-8-1895 te Schoonhoven gehuwd met Philip van Gelder zoon van Scheune van Gelder.
Philip was geboren te Aalten en was bij huwelijk 29 jr.

[Bron:-Family Search]
Huwelijk:-
Akte #14 Schoonhoven 07-08-1895

Verdere details van haar echtgenoot Philip van Gelder (Aalten,22-09-1865-Sobibor 23-04-1943):-
a)-hij was een buitenechtelijk kind van Scheune van Gelder (1831-1868), een zuster van Aron en Rebekka, voornoemd, en die evenals deze twee (zij het met deze zoon als nageslacht) ongehuwd bleef.
b)-Philip hertrouwde met Elise Cohen (1876-1943), die samen met hem in Sobibor omkwam op dezelfde dag.Zij was invalide.
c)-Philip was een van de kerkbestuurders van kille Aalten tussen ong.1925 en 1940.
d)-Philip was niet welgesteld, handelde in textiel en in spullen, die hij op de plaatselijke vuilnisbelt vond.Hij behoorde tot de armste Joden in Aalten.
[Bron:-Peter Lurvink-De Joodse gemeente in Aalten]

Aanvullende details:-

1)-Aron van Gelder, haar mans oom was geboren in Aalten op 21 Jul 1820, zoon van Joseph Aron v.Gelder & Sara Philips v.Gelder, en overleed aldaar op 11 Nov 1880, 60 jr.oud..

2)-Scheune-haar schoonmoeder- was geboren op 23 Mei 1831 te Aalten, en overleed aldaar op 12 Oct 1868, 37 jr.oud, toen zoon Philip/Abraham 3 jr.oud was. Hij werd kennelijk vervolgens opgevoed door zijn oom en tante.

3)-De grootvader Joseph Aron v.Gelder overleed op 20 Mar 1847, 69 jr.oud, echtgenoot van Sara Philips v.Gelder. Hij was gehuwd in Aalten op 10 Sep 1818, 37 jr.oud met Sara Jeannette v.Gelder, dochter van Philip Leijzer van Gelder & Sibilla Abrahams; Joseph was een broer van David Aron v.Gelder (04), dan 32 jr.l en ook van Gompert Aron v.Gelder, dan 26 jr, , die beiden aanwezig waren bij zijn huwelijk.

 

2014/07/13
bnnch