Het Stenen Archief - Only completed research

[51845]

(189)r1-2
4
Schaap
Klara (Clara) Simon
Gelle d.v.Shimon
van Gelder
Salomon Leijser van Gelder
Simon Jacob Schaap en Sara Casper Cohen
16-11-1809
8 Kislev 5570
Aalten
18-12-1878
22 Kislev 5639(zie opm.)
Aalten
Aalten
Er is geen Nederlandse tekst
מנשים באהל תברך(1
פה נחו 
עצמות אשה טובת
שכל ה"ה אשה מרת
געלא בת כ"ה שמעון
אשת כ' יצחק הלוי
נפטרת יום ד
כ"ג כסלו בשנת
לקץ הימין (2) תחדש נעוריה
ת' נ' צ' ב' ה
 (1) שופטים פרק ה פסוק כד
(2) דניאל יב יג
סכום האותיות המודגשות הן 639 שהיא שנת תרל"ט

Gezegend boven de vrouwen in de tent (1)
hier rusten
de beenderen van een vrouw van goed
verstand, de ge'eerde vrouw  de vrouw mevrouw
Gelah dochter van de ge'eerde heer Shimon
vrouw van de ge'eerde Jitschak de Leviet
zij overleed op woensdag
23 Kislev in het jaar
"aan het einde der dagen (2) zal uw jeugd hernieuwd worden (3)
T.N.Ts.B.H.

(1) Richteren 5:24
(2) Daniel 12:13
(3) De getalwaarde van de gemakeerde letters in de Hebr. tekst vormt het jaar van overlijden = [5]639

De Hebr. overlijdensdag (23 Kislev) op de steen is fout en moet (vlg. het uur van overlijden) zijn 22 Kislev.

De dag van de week-woensdag-is goed aangegeven.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huwelijkse bijlagen van Akte #5 van 04-02-1836
Akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter te Winterswijk-geregistreerd 07-11-1835 

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #129 Aalten 19-12-1878
Overleden om 3 uur namiddags
Zij was de echtgenote van (189)05 en de zuster van (189)11.
Zij was de moeder van (189)r2-6b    
Zij was de tante van(189)r2-6a (dochter van haar broer) en tevens haar schoonmoeder

Volgens Peter Lurvink-De joodse Gemeente Aalten-Bijlage a-stamboom 4-hadden zij 8 kinderen.

De complexe huwelijksrelaties tussen de families van Gelder ("de Terborgh van Gelders" in dit geval) en  de familie Schaap komen ook tot uiting in dit huwelijk:-

De moeders van deze huwelijkspartners waren zusters:-
Amalia Casper Cohen huwde Leijser Philip van Gelder , Sara Casper Cohen huwde Simon Jacob Schaap (deze beiden waren de ouders van de overledene) Clara (Klara) Simon Schaap).
Uit beide huwelijken kwamen een zoon en een dochter voort, die dus volle neven en nichten waren.
Tijdens een dubbele huwelijksplechtigheid op 4 februari 1836 huwde Jacob Simon Schaap (de broer van Clara Simon Schaap) zijn nicht Rebecca van Gelder (de zuster van Salomon Leijser van Gelder) en Salomon Leijser van Gelder huwde zijn nicht Klara(Clara Simon Schaap (de zuster van Jacob Simon Schaap).
[Bron:-Peter Lurvink-De Joodse gemeente te Aalten-pag.84-85]
2014/05/15
bnnch