Het Stenen Archief - Only completed research

[51847]

(189)r1-4
4
Haas,de
Izak David
Yitzchak z.v.David
Mindele(Minsken) Meijer Rosenberg
David Isac de Haas & Sophia Gomperts
1803
Aalten
17-10-1883
15 Tishri 5644
Aalten
Aalten
19-10-1883//17 Tishri 5644
Er is geen Nederlandse tekst

ינחל צדיק חסד קונו (1)
ציון
יצחק הלך תמיד בתמתו
צדקה עשה לעני ואביון
חמישים שנה נהל את עדתו
קול שופר השמיע ביום הזכרון
ה"ה כ' יצחק בן כ' דוד דע האאס ז"ל
פו"מ דק"ק אהלטען
ושם אמו פרומט
ביום הראשון של חג האסיף
נאסף אל עמיו
וביום הראשון ד' חול המועד
נקברו פה עצמותיו
שנת ויצא יצחק לשוח לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

כותרת המצבה מדגישה את אותיות שם הנפטר.

מקורו ממזמור תהילים קמא ה.

ארבעת המשפטים הראשונים מתחילים באות 

הראשונה של שם הנפטר ומתארים את דרכיו.

שנת הפטירה 644 מצוינת, לפי הפסוק ויצא יצחק לשוח.

פסוק לקוח מספר בראשית כ"ד, ס"ג פרשת שרה.

Moge de rechtvaardige de gunst van zijn Eigenaar ontvangen (1)
Gedenkteken van

Jitschak ging altijd in zijn ingetogenheid
Liefdadigheid deed hij voor de arme en de behoeftige
Vijftig jaar leidde hij zijn kudde
Het Shofargeluid bracht hij ten gehore op de dag der herinnering (2)
dat is de heer de ge'eerde Jitschak zoon van de ge'eerde David de Haas zijn aandenken zij tot zegen
bestuurder en leider van de heilige gemeente Aalten
en de naam van zijn moeder was Fromet
op de eerste dag van het Oogstfeest (3)
werd hij tot zijn volkeren verzameld (4)
en op zondag de 4e tussendag
werden hier zijn beenderen begraven
in het jaar “en toen ging Izak uit om te bidden” (5)
T.N.Ts.B.H.

(1) de beginwoorden - zie Psalm 141:5
(2) een van de benamingen van de Joodse Nieuwejaarsdag
(3) = Loofhuttenfeest zie Ex. 34:22
(4) zie o.a. Gen. 25:8
(5) De getalwaarde van de in de Hebr. tekst gemarkeerde letters = 644, het jaar van overlijden [5]644.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #92 Aalten 17-10-1883
Overlijden om twaalf uur 's middags
Hij was de echtgenoot van (189)r1-5
Hij was de vader van (189)r1-6,(189)r3-4,(189)r4-5, (189)r4-8 & (189)r2-5
en (189)r1-3
Hij was de zoon van (189)02 & (189)03
Hij was gedurende vijftig jaar kerkbestuurder van de Joodse gemeente te Aalten
2014/07/13
bnnch