Het Stenen Archief - Only completed research

[51848]

(189)r1-5
4
Rosenberg
Mindele (Minkske) Meijer
Mink d.v. Me'ir
de Haas
Izak David de Haas
Meijer Marcus Rosenberg & Geertruid Rosenberg(Gelle Davids)
17-04-1809
1 Iyar 5569
Didam
03-01-1893
16 Tevet 5653 (zie opm.)
Aalten
Aalten
Rustplaats van de wed.
I.D. de Haas geb. Rosenberg

תכתב זאת לדור אחרון (1

פ"ט
אשת חיל (2
מעשיה היו נעימים
ידיה שלחה לאביונים
נתיבותיה היו שלמים
קולה ישמע במרומים
ה"ה מרת מינק בת כ' מאיר
אלמנת כ' יצחק דע האאס
ושם אמה געללא
הלכה לעולמה אור ליום ד
ששה עשר לחדש טבת
שנת תרנ"ג לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

1( תהלים קב יט

2) משלי לא י

האותיות הראשונות של שורות שתיים עד חמש מאייתות יחד את שם הנפטרת מינק.

 

Dit worde opgeschreven voor het nageslacht (1)
Hier is geborgen
een flinke vrouw (2)
haar daden waren aangenaam
haar handen strekte zij uit naar de behoeftigen
haar paden waren volmaakt
haar stem zal gehoord worden in de hoogte (hemel)
dat is de vrouw mevrouw Mink dochter van de ge'eerde Me'ir
weduwe van de ge'eerde Jitschak de Haas
en de naam van haar moeder was Gellah
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de vooravond van woensdag
16 van de maand Tevet
van het jaar 5653
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Psalm 102:19
(2) Spreuken 31:10

De Hebr. beginletters van de regels 4-7 vormen een acrostichon op haar naam Mink  

Overleden op dinsdagavond 3 januari 1893, nadat bij zonsondergang de Joodse datum 16 Tevet al begonnen was.

Zij was de echtgenote van (189)r1-4
Zij was de moeder van (189)r1-6,(189)r3-4,(189)r4-5, (189)r4-8, (189)r2-5
en (189)r1-3
Zij was de zuster van Leiden (200)245
Mindele Rosenberg is op 27-04-1829 te Didam gehuwd met Izak David de Haas zoon van  David Izak de Haas en Sophia Gomperts

Namen ouders:-
Op overlijdensakte onbekend.
Vastgesteld vlg. huwelijksakte:-naam vader en tweede naam moeder (Gelle Davids).Hoe de eerste naam van de moeder-Geertruid Rosenberg-in de personalia werd vastgesteld, kon niet meer getraceerd worden 

Tijdens de volkstellingen van 1830 en 1840 hadden zij 5 kinderen.
In totaal kregen zij echter 13 kinderen
[Bron:-Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag,49,186 )
2014/07/13
bnnch