Het Stenen Archief - Only completed research

[51851]

(189)r2-1b
4
Lipper
Julchen
Gella d.v. Naftalie
van Gelder
Aron David van Gelder
Hers Lipper & Soerchen Abraham Felsenthal
07-07-1832
9 Tammoez 5592
Iserlohn Duitsland
05-05-1907
22 Iyar 5667
Aalten
Aalten
07-05-1907//23 Iyar 5667
Rustplaats van
JULCHEN van GELDER
Geb.LIPPERS
במותה עוד מלבנו לא נפרדה
פ"ט
האשה החשובה וצנועה הלכה
בדרך הישר כל ימיה גמלתהו טוב(1
כל ימי חייה כפה פרשה לעניים
בפתח ובביתיה ויהללו בגן עדן
מעשיה וצדקותיה
מרת געללא בת כ' נפתלי אשת כ' אהרן פון געלדער
עלתה למרום אור ליום ב' כ"ב אייר ונקברת יום
ג' כ"ג אייר בשנת תרס"ז לפ"ק ושם אמה שרה
ת'נ'צ'ב'ה

באבן המקשרת בין מצבתו לבין מצבת אשתו
כתוב 
באשר תמותי אמות ושם אקבר (*)
1) משלי לא יב
(*)
מקור פסוק זה במגילת רות א י"ז
Met haar dood is zij niet uit ons hart verscheiden
Hier is geborgen
een vooraanstaande en bescheiden vrouw, zij ging
al haar dagen op de rechte weg, zij doet hem goed (1)
al haar dagen, haar handpalm sterkte zij uit naar de armen
aan de ingang en in haar huizen, en in het Paradijs zullen geroemd worden
haar daden en liefdadigheid
mevrouw Gella dochter van de ge'eerde Naftali vrouw van de ge'eerde Aharon van Gelder
zij steeg op naar de hemel aan de vooravond van maandag 22 Iyar en werd begraven op
dinsdag 23 Iyar in het jaar 5667 en de naam van haar moeder was Sara
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.bijl. van huw.akte #43 Aalten 23-09-1864

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #57 Aalten 06-05-1907
Overleden namiddag om 10 uur
Zij was de echtgenote van (189)r2-1a
Zij was de moeder van (189)10, (189)r5-5 & (189)r4-4
Zij was de grootmoeder van (189)r6-3 & (189)r6-5 en de overovergrootmoeder van (189)r6-6


Op 23-09-1864 is te Aalten gehuwd Julchen Lippers dochter van Hers Lippers & Soerchen Abraham Felsenthal met Aron David van Gelder zoon van David Aron van Gelder & Fraadjen Joel Abraham
[Bron:-Family Search:-Akte # 43]
2014/05/20
bnnch