Het Stenen Archief - Only completed research

[51853]

(189)r2-3
5
Heijmans
Nathan Salomon
Nathan z.v. Shlomo
Betty van Oss
Salomon Heijmans & Judith Salomon Menko
14-11-1826
14 Cheshvan 5587
Groenlo
25-12-1906
8 Tevet 5667
Aalten
Aalten
RUSTPLAATS
van
NATHAN SALOMON HEIJMANS
וילך נתן אל ביתו
פה נטמן אדם צדיק ותמים
הלך בדרכי הישר כל הימים
ועוסק בתורה מצות וגמילות חסדים
לא מצוין תאריך הפטירה על המצבה.
מקור הפסוק המעטר את ראש המצבה מספר שמואל ב, פרק י"ב פסוק ט"ו

Toen ging Nathan naar zijn huis (1)
Hier is begraven een rechtvaardige en ingetogen man
hij ging op de wegen van de rechtschapenheid al zijn dagen
zich bezig houdend met de Torah en liefdadigheid 

(1) 2 Samuel 12:15

Zeer ongebruikelijk: de datum van overlijden is niet op de steen vermeld.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #58 Groenlo 15-11-1826
Geboren om half zeven 's avonds

[Bron:-wiewaswie]
Overlijden:-
Overl. akte #155 Aalten 26-12-1906
Gelders Archief
Hij was de echtgenoot van (189)r2-4 en de vader van (189)r4-6 & (189)r5-8
Hij was de broer van (189)07

Nathan Salomon Heijmans is op 13-12-1872 te Aalten gehuwd met Betty van Oss dochter van Simon van Oss  &  Dora Schonberg

[Bron:-wiewaswie]
Huwelijk:-
Akte #58 Aalten 13-12-1872
Gelders Archief
2014/06/06
bnnch