Het Stenen Archief - Only completed research

[51854]

(189)r2-4
5
Oss, van
Betty
Beile d.v. Shimon
Heijmans
Nathan Salomon Heijmans
Simon van Oss & Dora Schonberg
12-01-1847
24 Tevet 5607
Emden, Duitsland
25-04-1906
30 Nissan 5666
Aalten
Aalten
27-04-1906//2 Iyar 5666
RUSTPLAATS
van
BETTIJ HEIJMANS
Geb. van Oss
מנשים באהל תברך(1
פה טמונה אשת חיל(2
כל ימיה היתה עסוקה
במצות בג"ח ובצדקה
לגדל בניה בתלמוד תורה נזהרה
ובטח בה לב בעלה(3
מרת בילא בת כ שמעון
אשת כ"ה נתן היימאנס
ושם אמה דבורה
הלכה לעולמה יום ד' ר"ח אייר(4
ונקברה עש"ק ב' אייר
בשנת תרס"ו לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

1) שופטים ה, פסוק כ"ד
2) משלי לא י
3) משלי לא יא
4) זה חל ביום א' דר"ח אייר 

Boven de vrouwen in de tent is zij geprezen (1)
Hier is begraven een flinke vrouw (2)
al haar dagen was zij bezig met
de geboden en liefdadigheid en gerechtigheid
in het grootbrengen van haar kinderen in het bestuderen van de Torah was zij zeer oplettend
en op haar vertrouwt het hart van haar man (3)
mevrouw Beila dochter van de ge'eerde Shim'on
vrouw van de geeerde heer Nathan Heijmans

En de naam van haar moeder was Devora
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op woensdag Het Nieuwemaansfeest van Iyar (4)
en werd begraven op de dag voor de Heilige Shabbat 2 Iyar
in het jaar 5666
T.N.Ts.B.H.
(1) Richteren 5:24
(2) Spreuken 31:10
(3) Spreuken 31:11
(4) zij overleed op 30 Nisan de 1e dag van het Nieuwemaansfeest van Iyar
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijlagen huw.akte #58 Aalten 13-12-1872

[Bron:-wiewaswie]
Overlijden
Akte #63 Aalten 25-06-1906
Gelders Archief
Zij was de echtgenote van (189)r2-3 en de moeder van (189)r4-6 & (189)r5-8

[Bron:-wiewaswie]
Huwelijk:-
Betty van Oss is op 13-12-1872 te Aalten gehuwd met Nathan Salomon Heijmans zoon van  Salomon Heijmans & Judith Salomon Menko
Akte #58
Gelders Archief

2014/05/20
bnnch