Het Stenen Archief - Only completed research

[51856]

(189)r2-6a
5
Schaap
Amalia
Malka d.v. Ya'akov Koopman
van Gelder
Abraham van Gelder
Jacob Simon Schaap & Rebecca van Gelder
28-04-1854
30 Nissan 5614
Aalten
04-03-1910
24 Adar I 5670 (zie opm.)
Aalten
Aalten
06-03-1910//25 Adar I 5670
Hier Rust
AMALIA van GELDER
geb.SCHAAP
Overleden 23 Adar//4 Maart 5670
שני קברים בתמונה עם מצבה קטנה באמצע המחברת את שני הקברים.
קבר שמאלי:
כבודה בת מלך פנימה(1
פ"ט
אשה ישרה תמימה בדרכיה
משענה לאביונים לחילכאים (2) פרשה כנפיה
אשת חיל נכבדה אהובה לכל מכיריה
כל יודעיה מהללים מעשיה
מלכה בת יעקב קאפמןן
ושם אמה רבקה
הלכה למנוחה ביום המנוחה כ"ד אדר ראשון
ונקברת בכבוד רב למחרתו ביום א' עת"ר  (3) לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

חלק אמצעי:
הנאהבים
בחייהם
במותם
לא
נפרדו


(1) תהלים מה יד
תהלים י י (2
(3) האותיות של השנה בסדר הפוך
ויוצא המילה עתר
כנראה באחד המובנים

1. התפלל, התחנן, ביקש.

2. נתן בשפע, הרעיף.


De heerlijkheid van een koningsdochter is innerlijke waarde (1)
hier is geborgen
een vrouw rechtschapen en ingetogen in haar wegen
een steun voor behoeftigen en naar de armoedigen (2) strekte zij haar handpalmen uit
een vrouw flink eerbiedwaardig en bemind door al  haar bekenden
allen die haar kenden bejubelen haar daden
Malka dochter van Ja’acov Koopman (3)

en de naam van haar moeder was Rivka
zij ging naar haar rust op de rustdag 24 Adar I
en werd met veel eer begraven de volgende dag zondag 5670
T.N.Ts.B.H.

Middelste deel
De geliefden en beminden in hun leven [en] in hun dood werden zij niet gescheiden (4)

 

Betr. de bovenspreuk: zie Psalm 45:14. 
De oorspronkelijke betekenis aldaar is "de entree van een koningsdochter gaat gepaard met al haar kostbaarheden" (In het Hebreeuws "kevoeda"). 
Vanwege de identieke schrijfwijze van "kevoeda" en "kevoda" 
(haar eer of roem ) kreeg deze term door de eeuwen heen, passend in de religieuze traditie, een geheel andere en eigen betekenis, nl.:-
"De eer van de koningsdochter (en daarmee iedere vrouw) is in haar innerlijke waarde"- doelend op het begrip van bescheidenheid en kuisheid als karaktereigenschap. 
Het is in deze betekenis dat deze term op de grafsteen is gebruikt.

(2) vgl psalm 10:10 zwakken, armlastigen
(3) Koopman. De burgerlijke achternaam van de vader was Schaap.

Volgens het uur van overlijden was het reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender-Shabbath (vrijdagavond) 24 Adar I 5670 (05-03-1910)
 
(4) 2 Samuel 1:23 waar staat: in hun leven EN hun dood etc. 

Er zijn wat beitelfouten op de steen
 

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #52 Aalten 29-04-1854

Geboren om 7 uur 's avonds

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #44 Aalten 05-03-1910

Overleden om 10 uur namiddag

Het huwelijk heeft plaatsgevonden op 15-09-1875 te Aalten; Abraham van Gelder zoon van Salomon van Gelder & Clara Simon Schaap met Amalia Schaap dochter van Jacob Simon Schaap & Rebecca van Gelder

Het huwelijk bleef kinderloos.
Na haar overlijden was de Aaltense familie Schaap uitgestorven.
[Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag.108]

 
Zij en haar echtgenoot waren niet alleen achternicht en achterneef(want hun beide oma's waren zusters) maar zij waren tevens op dubbele wijze volle nicht en neef, zowel via moederszijde als via vaderszijde.
[Peter Lurvink-De Joodse Gemeente in Aalten-pag.85]


2014/07/14
bnnch