Het Stenen Archief - Only completed research

[51859]

(189)r3-1
5
Potsdammer
Susanna
Zisi d.v. Efraim
Keizer
Abraham Keizer
Ephraim Potsdammer & Carolina Leers
09-01-1845
1 Shevat 5605
Coevorden
08-02-1927
6 Adar I 5687
Aalten
Aalten
Hier Rust
SUSANNA POTSDAMMER
WEDUWE van
ABRAHAM KEIZER
Overl. 6 Adar I //8 Febr.5687.
אשה יראת ה" היא תתהלל
פ"ט
אשה צנועה וישרה
מרת זיסי בת אפרים
פאטסדאממער
אלמנת
אברהם בן שמעון קייזער
ושם אמה גיטלא
הלכה לעולמה יום ג
ו' אדר ראשון תרפ"ז לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
הפסוק המעטר את ראש המצבה לקוח מתוך-
משלי, לא:ל

Een Godvrezende vrouw moge zij geprezen worden (1)
Hier is geborgen
een bescheiden en rechtschapen vrouw
mevrouw Zisi dochter van Efraim
Potsdammer
weduwe van Avraham zoon van Shim'on Keizer
en de naam van haar moeder was Gittele
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op dinsdag
6 Adar I 5657
T.N.Ts.B.H.
 
(1)-Spreuken 31:30
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #3 Coevorden 10-01-1845
Drents Archief

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #19 Aalten 09-02-1927
Overleden om half twaalf voormiddag
Zij was de echtgenote van (189)r3-2

Susanna Potsdammer is op 29-3-1872 te Coevorden gehuwd met Abraham Keizer zoon van  Simon Manus Keizer &  Naatje Hena Izak Melkman

Aanvullende informatie:-
Haar siblings zijn resp. begraven:- Carolina, begr. op Steenwijk (35)112, Aron op (35)091 en Miena op Dinxperlo (100)19 
2014/07/14
bnnch