Het Stenen Archief - Only completed research

[51863]

(189)r3-5
5
Haas,de
Izak Salomon
Yitschak z.v. Chaim
Sophia Jacobs
Salomon Mozes de Haas & Sophia van Gelder
31-07-1838
9 Av 5598
Aalten
03-04-1917
11 Nissan 5677
Aalten
Aalten
IZAAK SALOMON de HAAS
וישב יצחק עם באר לחי
פ"נ
איש תם וישר ירא ה
כ' רבי יצחק בן חיים
שהלך למנוחה י"א ניסן
תרע"ז לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
1) בראשית כה יא

En Izak woonde bij de bron van de Levende (1)
Hier Rust
een ingetogen en rechtschapen en Godvrezende man
de ge'eerde Jitschak zoon van Chaim
die naar zijn rust ging op 11 Nissan
5677
T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 25:11
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #101 Aalten 01-08-1838
Geboren om 7 uur 's avonds

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #54 Aalten 03-04-1917
Overleden om half twee voormiddag.
Op de akte:-"Israelitisch leraar"
Hij was de echtgenoot van (189)r4-7
Hij was de zoon van (189)06 & (189)09 en de vader van (189)r6-7

Izak Salomon de Haas is op 25-4-1884 te Hengelo gehuwd met Sophia Jacobs dochter van Simon Jacobs & Sara Samuels
2014/05/25
bnnch